Trinh T. Minh-ha (f. 1952 i Hanoi i Vietnam) er en filmskaper, forfatter, komponist og visuell kunstner som bor og arbeider i California, der hun underviser på instituttene for kjønns- og kvinnestudier og for retorikk ved University of California i Berkeley. I sin praksis utforsker hun temaer som kulturpolitikk, postkoloniale forhold, ny kritisk teori og feminisme. Hennes sjangeroverskridende filmer har blant annet blitt beskrevet som etnografiske eller politiske dokumentarer, essayfilmer og allegoriske spillefilmer. Hun utforsker temaer som post- og nykolonialisme, identitet og virker som filmskaper innenfor et uttrykk der hun vektlegger prosess og tvetydighet fremfor et direkte budskap. Trinh T. Minh-ha har mottatt en rekke priser og stipender, og verkene hennes har blitt vist og publisert mange steder over hele verden.

Naked Spaces: Living Is Round, 1985
Surname Viet Given Name Nam, 1989
Disse to filmverkene av Trinh T. Minh-ha ble laget i 1980-årene og viser frem kampene og motstanden som er en iboende del av hverdagen til menneskene de handler om. Naked Spaces: Living Is Round er et forsøk på et endelig brudd med tradisjonene innen etnografisk film, en dokumentarfilmsjanger som var populær på begynnelsen av 1900-tallet, var kjent for å avbilde innfødte folkeslag og kulturer som sjelden var å se på bilder eller film, og senere ble kritisert for sitt etnosentriske blikk, for å manipulere personer og scener, og for å springe ut av koloniserende kulturelle praksiser. Ved hjelp av et vandrende, ikke-objektiverende og ofte sanselig blikk utforsker Minh-Has kamera hverdagens rytme og ritualer i lokalsamfunn på landsbygda i seks vestafrikanske land: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin og Senegal. Den ikke-lineære strukturen i filmen åpner for en tilsiktet desorientering og den stiller spørsmål ved hvordan vi pakker kunnskap og inviterer bokstavelig talt seeren inn i forskningens og feltarbeidets mørke. I Surname Viet Given Name Nam utforsker Trinh rollen til vietnamesiske kvinner både historisk og i samtiden. I denne svært intime dokumentaren – personlig og kollektiv på samme tid – bruker Minh-Ha dans, trykte tekster, folkediktning og ordene og opplevelsene til vietnamesiske kvinner i Nord- og Sør-Vietnam og i USA. Filmen utfordrer offisielle narrativer om kvinners kår, samtidig som de stiller spørsmål ved de politiske sidene ved intervjuer, oversettelse og undertekster i dokumentarfilmen. Som i Naked Spaces utforsker også Surname Viet Given Name Nam temaer som stemme og språk, flukt og eksil.

M11 Kunstforeningen

Bilde: Et installasjonsfoto av Trinh T. Minh-has Surname Viet Given Name Nam.
Photo: MOMENTUM.