Renée Green (f. 1959 i Cleveland i USA) er en billedkunstner, forfatter og filmskaper som er basert i Somerville og New York. Både individets plass i historien og spørsmålet om identitet inngår i hennes forskningsintensive praksis, der hun utforsker estetikk, kulturer, historier og minner, og gjerne trekker inn flere samarbeidspartnere. Verkene hennes er ofte deltakerbaserte og representeres ved komplekse skulpturelle installasjoner som fører film, arkiver, digitale medier, lydrelaterte verker og skrift sammen med fotografi, arkitektur, tekstiler, grafiske trykk og andre medier. Green har deltatt på mange utstillinger internasjonalt og underviser dessuten ved en rekke universiteter i Europa og USA.

Begin Again, Begin Again, 2018

Space Poem #5 (Years & Afters), 2015

Samlet utgjør disse to verkene en kompleks syntese som tar opp til diskusjon tidens gang som fenomen og utviklingen i hvordan ulike former for vold og dominans blir fremstilt. Hvordan påvirkes våre samtidige representasjoner av måten disse bildene og ordene utfolder seg på?

Filmen, Begin Again, Begin Again, er en bredt anlagt utforskning av moderniteten og kretser rundt den sentrale skikkelsen Rudolph M. Schindler og hans manifest fra 1912, «Moderne arkitektur: et program». Verket utforsker et sentralt tema: innføringen av moderne ideologier om orden, inkludert rasehierarkier og bosetter-/koloniprosjekter for erobring av nye territorier og menneskene som allerede bor der.

Bannerinstallasjonen Space Poem #5 (Years & Afters) gir ingen opplysninger om eierskap eller opphav, i stedet oppfordres publikum til å lete på nettet og andre steder etter en frase eller et ord for å se hva de finner frem til.