Utstillingen retter søkelyset på klesindustrien som verdens nest mest forurensende industri. Overproduksjon av klær og et stort forbruk av lett tilgjengelige og billige klær setter dype spor i miljøet og belaster naturresursene. I utstillingen får elevene møte kunstnere, designere og aktivister som jobber med problemstillingene; hva kan vi gjøre for å få ned forbruket av klær? Og hva kan vi gjøre for å skape mer bærekraftig produksjon av klær? Sammen med formidler skal elevene, gjennom omvisning og verksted, reflektere rundt disse komplekse utfordringene. De skal bli mer bevisst mekanismene som ligger til grunn for utviklingen, men og reflekterer rundt tiltak som kan føre til endring.

Periode for tilbud: onsdag 23.oktober – fredag 10.januar

NB! På grunn av lokal skolesekk for 7. trinn er det kun mulig med omvisning i perioden 5. – 29. November

Fra kl. 9.00 – 15.00 tirsdag-torsdag
Omvisning: 1 time
Omvisning og verksted: 2 timer

Kontakt og bestilling:

Formidlingsleder Guro Dyvesveen:
dyvesveen@punkto.no
99 40 81 48

Formidlingskonsulent Anja Bjørshol
ab@punkto.no
99 51 77 95

1