Don’t feed the monster! undersøker forbrukerperspektivet ved klesindustrien og dens påvirkning på miljøet. En mulig løsning er å kjøpe mindre og bruke mer. Hvordan kan vi endre våre holdninger og vaner gjennom kunnskap og bevisstgjøring?

18. og 19. januar var siste helg for utstillingen Don’t feed the monster! med workshop i regi av tekstilkunstner Tom of Holland, foredrag ved Carina Leffler fra Fremtiden i våre hender og samtale med kuratorene Maria Havstam og Franz P. Schmidt og designerne Ida Falck Øien og Harald Lunde Helgesen fra HAiKw/.

 

01 Samtale Foto Ingeborg Øien Thorsland Web

02 Workshop Foto Ingeborg Øien Thorsland Web

Alle foto: Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15