Munchs mesener og samlere, venner og hjelpere 1900–1916 retter blikket mot viktige mennesker i Edvard Munchs liv og stedene han bodde og hadde tilknytning til. Moss er et av disse stedene og en av ni kommuner som utgjør det nasjonale Munch-nettverket.

I utstillingen kan man følge Munchs kunstverk fra stedene de ble skapt og på veien videre ut i verden med hjelp fra norske og utenlandske mesener, samlere og venner. Grimsrød gård på Jeløya var et viktig sted i denne sammenhengen. Munch bodde på Grimsrød fra 1913 til 1916 og gården ble en betydningsfull møteplass.

Munch Skilt 2

Munch-vandring i kulturlandskapet
Moss kommune ønsker at flere skal bli kjent med at Munch har bodd og virket i Moss. I 2013 ble det satt opp en vandresti «I Munchs fotspor». Denne Munch ruten får nå i 2022 nye skilt med bilder og tekst om kunstnerens liv og lokalhistorisk stoff, samt at den også tar med seg viktige steder i bykjernen. Det vil også være en link til kunstneriske filmer om maleriene på skiltene. Når alt er på plass skal ruten bestå av 11 skilt, et av dem plassert utenfor Galleri F 15 på Alby.

– Munch var en kjent skikkelse i bybildet. Han hadde sine faste rutiner og la ut på en daglig byvandring, nedover alleen fra Grimsrød, antakeligvis bortover Bråtengata, over kanalbroa og til jernbanestasjonen, der han kjøpte tidsskrifter og aviser, sier Trine Syvertsen, byantikvar i Moss kommune. – Denne vandringen blir publikummet invitert til å ta del i, og vi håper at man skal ha glede av å lese om «gamle dager» og om steder som ikke finnes mer. Skiltene har tekst både på norsk og engelsk og vi tror de vil vekke interesse både hos Mossefolk og tilreisende fra inn- og utland.

Munch Skilt 3

Hva betyr Munch for Moss?
– Få norske kunstnere har satt så store spor innenfor bildende kunst i Norge og ellers i verden som Edvard Munch. Moss kommune er stolte over å være en del av Munch nettverket og hans univers. Interessen rundt Munch går utover selve kunsten og mange vil vite og lære mer om hans liv og om stedene han bodde og hadde et nært forhold til. Vi håper at mange vil finne veien til Moss og vakre Jeløy for selv å oppleve byen og øya der Munch bosatte seg og ble inspirert av i årene 1913 til 1916.

Hva ønsker Moss kommune å få til med «I Munchs fotspor»?
– Med skiltene «I Munchs fotspor»  ønsker Moss kommune at flere skal få kjennskap til at Munch faktisk har bodd i Moss og lære litt om hans kunst, liv og virke i de årene han bodde på Grimsrød gård og i tillegg få et lite innblikk i Moss sin lokalhistorie på den tiden, avslutter byantikvaren.

Munchstien – Kopi

Foto: Eivind Lauritzen / Galleri F 15