Parallelt med Munch-utstillingen på Galleri F 15 vises utstillingen Munch i Moss i Naturhuset på Alby. Utstillingen er et initiativ fra Moss kommune som har invitert sju samtidskunstnere til å tolke kunstverk Munch laget mens han bodde på Grimsrød på Jeløya i Moss. Resultatet er en vandreutstilling som skal ut til kommunens ungdomskoler gjennom den kulturelle skolesekken, etter at den har hatt sitt første stopp på Alby.

De deltakende kunstnerne er:
Shwan Dler Qaradaki
Charlotte Norlund (CFSN)
Ole Lislerud
Unn Fahlstrøm
Ary Ketting
Trude Johansen
Calina Pandele Yttredal

– Vi i kommunen har jo jobba i årevis for å få frem at Munch er «vår». Han levde og produserte i Moss i flere år, og det er vi rett og slett litt stolte av, sier kultursjef i kommunen Daniella van Dijk-Wennberg på Moss kommunes nettsider.

Lokale kunstnere
En av kunstnerne som er kjøpt inn til vandreutstillingen er Trude Johansen fra Jeløya i Moss. Hun viser verket Siri og Markus som er en del av prosjektet Samtaler fra 2019, der 13 par i forskjellige konstellasjoner fikk hvert sitt bord til disposisjon. De skulle føre en samtale ved å sette spor i bordet, i stedet for å bruke ord. Siri og Markus er et ektepar. Bordene fikk demontert bena og ble montert som bilder på vegg.

– Verket står i referanse til Munchs maleri Käte and Hugo Perls fra 1913. Jeg ville sette de sammen for å undersøke om man kan tolke forholdene i ekteskapene ut ifra gester og temperament i de ulike verkene, sier Johansen.

Når utstillingen er ferdig på Alby skal den besøke ungdomskoler i Moss kommune. Johansen understreker viktigheten av at kommunen skaper lokale kunstopplevelser gjennom den kulturelle skolesekken.

– Alle generasjoner trenger kunst, det er en god inngang i evnen til å kunne reflektere. Å gi folk mulighet til å omgi seg med den i sitt eget nærmiljø er en klok og viktig satsing av kommunen.

Utstillingen vises fra 12. februar til 1. mai.
Åpningstider: lørdag – søndag, kl. 11 – 17.

Les mer om utstillingen på Moss kommunes hjemmesider.