Punkt Ø arrangerer i samarbeid med Østfold fylkeskommune og NOKU Østfold konferansen Det visuelle kunstfeltet i en reformtid, 13. juni 2019Her får du en gylden mulighet til å utfordre kulturpolitikken i den nye fylkeskommunen Viken. I Momentun kunsthall i Moss vil du møte både kunstnere, kunstinstitusjoner, kulturarbeidere og kulturpolitikere.
– Dette er en av årets viktigste kulturmøteplasser i vårt nye fylke og en gylden mulighet til å utfordre kulturpolitikken i den nye fylkeskommunen Viken. Dette er også en arena for oss å bli kjent på tvers av de gamle fylkesgrensene og skape nye bånd og nettverk, sier Andreas Lervik, leder av næring- og kulturkomiteen. Han oppfordrer både kunstnere, kunstinstitusjoner, kulturansatte, planleggere og samfunnsutviklere i kommuner og fylkeskommuner, kulturpolitikere og akademia til å melde seg på.Konferansen ønsker å belyse og løfte fram grenseflaten mellom kunst og samfunnsutvikling. Det tas opp temaer knyttet til kunst, kunstnere, kunstforvaltning og kunstformidling og hvordan disse kan spille en rolle og finne sin plass i det nye storfylket Viken.Det blir også god anledning til å se MOMENTUM10 – The emotional exhibition.

 

20190613 103152

Presentasjoner fra konferansen

1 Kommende avdelingssjef kunst- og kultur i Viken fylkeskommune, Jon Endre Røed Olsen

2 Key Note speech: Marti Manen, kurator for Momentum 10 – The Emotional Exhibition

3 Kulturpolitikk for framtida, ved Tage Pettersen, Stortingets kulturkomité 


4 Galleri F 15 og Momentum, direktør Dag Aak Sveinar

5 Høvikodden kunstsenter, sjefkurator Caroline S. Ugelstad

6 Vestfossen Kunstlaboratorium, daglig leder Lars-Andreas Kristiansen

7 Kunstnersentrene I Viken

8 Drammens Museum, økonomi og administrasjonsleder Eivor Winther Sunesen

9 Kistefos museum, direktør Egil Eide

10 Blaafarveværket, administrativ og kunstnerisk direktør Tone Sinding Steinsvik


11 Kulturtanken, ved leder for forskning og utvikling, Ståle Stenslie

12 Det større bildet, Utenriksdepartementets kulturseksjon ved avdelingsdirektør Eiler Nils Fleischer

13 «Visuell kunst i norsk forvaltning» presentasjon av rapporten ved forsker Arne Holm, Norsk institutt for by- og regionsforskning, OsloMet – Storbyuniversitetet

20190613 123818