Digital omvisning i utstillingen Earth, Wind, Fire, Water – Nordisk kunsthåndverk som er den 44. utgaven av Tendenser på Galleri F 15.

I videoene møter du kurator Randi Grov Berger som introduserer utstillingen og kunstnerne som tar del i den.

Omvisningen kommer i fire deler. I første del introduseres utstillingen med tittel og tema.

I andre del introduserer kurator Randi Grov Berger kunstverkene til Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen, Hildur Bjarnadóttir, Karoline Hjorth & Riitta Ikonen, Hedvig Winge, Pekka Paikkari og Louise Sidelmann.

I tredje del av digital omvisning introduserer kurator Randi Grov Berger kunstverkene til Britta Marakatt-Labba, Guðjón Ketilsson, Kasper Kjeldgaard og Stian Korntved Ruud.

I tredje del av digital omvisning introduserer kurator Randi Grov Berger kunstverkene til Valentin Manz, Ivana Králíková, Alma Heikkilä, Ebba Bohlin, Charlotta Östlund og Ida Wieth.

Earth, Wind, Fire, Water – Nordisk Kunsthåndverk er den 44. utgave av utstillingsserien Tendenser på Galleri F 15 i Moss. I nesten femti år har Tendenser vært en av de ledende plattformene for kunsthåndverk i Norden. Tendenser ble først presentert i 1971 som en årlig utstilling med fokus på norske kunstnere. Senere har utstillingen utvidet til et biennaleformat som inkluderer tendenser fra hele Norden.

Årets utgave er kuratert av Randi Grov Berger og samler 17 kunstnere og kunstnergrupper fra de nordiske landene som benytter seg av ulike strategier, ferdigheter, og en dyp materialkunnskap for å adressere pågående miljøspørsmål. Mange av verkene i utstillingen anerkjenner den gjensidige avhengigheten mellom mennesker, materialer og organismer som vi ofte overser. Flere verk setter fokus på skjørheten i vår jordiske tilværelse, forsterket av materialer som endrer seg, tørker inn eller forfaller gjennom utstillingsperioden. Andre gjenspeiler helhetlige økologiske praksiser, hvor samarbeid med materialer setter kunstneren i dyp forbindelse med omgivelsene sine, et stykke land, eller med selve materialet.

Kunstnerne som presenteres i Earth, Wind, Fire, Water, utforsker hver for seg ulike materialer og elementers evne til å medvirke i kunstnerisk produksjon, ved å la de delta i, og til tider kontrollere, både prosessen og resultatet. Gjennom sitt arbeid, som spenner over felt som biologi, geologi og kosmologi, konfronterer kunstnerne sin lengsel etter en dypere forbindelse til jorda.

I samarbeid med Nordic Network of Crafts Associations.
Med støtte fra Nordisk Kulturfond og Nordisk kulturkontakt.

KUNSTNERE
Hildur Bjarnadóttir (IS), Ebba Bohlin (SE), Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (Sápmi/NO), Alma Heikkilä (FI), Karoline Hjorth & Riitta Ikonen (NO/FI), Guðjón Ketilsson (IS), Kasper Kjeldgaard (DK), Stian Korntved Ruud (NO), Ivana Králíková (CZ/SE), Valentin Manz (DE/NO), Britta Marakatt-Labba (Sápmi/SE), Pekka Paikkari (FI), Louise Sidelmann (DK), Brynjar Sigurðarson & Veronika Sedlmair (IS/DE), Ida Wieth (DK), Hedvig Winge (NO) og Charlotta Östlund (SE/FI).