Galleri F 15

Annette Kierulf & Caroline Kierulf

3. okt - 22. nov 2015

Tidsmaskinen

Et utvalg overskrifter fra Alle kvinners blad 1943-45

Blind Dialog

 Annette og Caroline Kierulf jobber individuelt innenfor et felles prosjekt der tresnittet står sentralt. I denne utstillingen tilføres også et utvalg objekter og skulpturer i ulike materialer. Duoen omtales som spesielt interessant på grunn av deres «nye» tilnærming til populærkulturen og et kunstnerisk uttrykk som kombinerer tekst og bilde.  Deres kunst kretser ofte rundt temaer som økonomi, økologi og feminisme. Estetiske koder, verdier, livsstiler og emosjoner undersøkes, – gjerne med en god dose underliggende humor og ironi.

 1970-tallet var grafikkens gullalder, og i Norge var kunstnerkollektivet GRAS (note1) en betydelig markør. Grafikkens nedtur kom i 1980 årene. I boken Grafikk-Norsk kunstgrafikk i dag (note2) begrunnes situasjonen med kommersialiseringen av mediet og at masseprodusert veggpynt tok over for den seriøse grafikken. Nye utrykksmedier som installasjon, performance og moderne teknologier skjøv grafikken til siden.

Annette og Caroline Kierulf er ledende aktører for revitaliseringen av grafikkmediet i Norge. Siden midten av 1990-tallet har de to i hovedsak brukt tresnitt til å utforske et felles kunstnerisk prosjekt. Tresnittet har lang tradisjon som bærer av samfunnskritikk og kommentar, -fra satiriske fremstillinger av paven under reformasjonen, til nordiske kistebrev, en tradisjon de henter inspirasjon fra. Gjennom kreativ dialog, følelsesbånd, intellektuelt fellesskap og felles tematiske rammer, produseres grafiske serier. Kunstnerne låner gjerne elementer fra visuelle «språk» og estetiske tradisjoner, og tar i bruk et bredt spekter av kulturelle referanser. Tekst og bilde følger hverandre. Tekstgrunnlaget er ofte hentet direkte fra kilder, eller de er kunstnernes egne kommentarer til dagsaktuell tematikk og emosjonelle forhold.

Utgangspunktet for utstillingen

I 2013 utga Hordaland Kunstsenter praktboken Annette Kierulf & Caroline Kierulf.  En dublett hvor én del samler et utvalg tekster og én del samler kunstverk i bokform – en såkalt Artist Book hvor to serier; Tidsmaskinen (Annette Kierulf) og Et utvalg overskrifter fra Alle kvinners blad 1943-1954 (Caroline Kierulf) presenteres. Utstillingen har dubletten som utgangspunkt, og de to seriene vises her for første gang i originalformat.  I tillegg tilføres en ny felles serie med tittelen Blind Dialog.

I Tidsmaskinen (2013) tar Annette Kierulf for seg spesifikke uttrykk og begreper knyttet til et abstrakt tidsbegrep, i et forsøk på å synliggjøre bestanddelene i språket. Som for eksempel i verket «tiden er inne-ute» hvor sammenstillingen av ord og konturen av et telt skaper sprikende narrativ. I Caroline Kierulfs Et utvalg overskrifter fra Alle kvinners blad 1943 – 54 (2013) viser hun 70 år gamle ukebladsitater om ekteskap, utseende og væremåte, for å spore likheter og ulikheter med dagens situasjon. Prosjektene har til felles at de begge ser nærmere på hverdagsspråket og hvordan det til enhver tid bærer med seg mer enn det umiddelbare meningsinnholdet.

Den tredje serien viser arbeider i krysningspunktet mellom språk, humor og emosjonelle problemer. Tittelen Blind Dialog henspiller på arbeidsmetoden kunstnerne har benyttet. Etter å ha blitt enige om et felles utgangspunkt, -det følelsesmessige landskapet mellom mennesker, jobber de med bilder i hvert sitt studio uten å se hverandres bidrag før utstillingen pakkes for frakt. På denne måten oppnår de et spenningsmoment frem mot montering hvor det kan oppstå nye og uventede sammenhenger.

Seriene er montert liggende på skråstilte bord og hyller, i rom med ulike farger som tar opp verkenes fargeskalaer og emosjonelle stemninger. Alle vinduer er tildekket, og en lukket sfære oppstår, som i en klassisk utstillingskube. Med en estetiserende monteringsregi, skaper Annette og Caroline Kierulf samtidig et spenningsbrudd når de monterer sine objekter og skulpturer på trehvite sokler i ulike høyder.

 Biografi

Annette Kierulf (f. 1964) og Caroline Kierulf (f. 1968) er begge utdannet ved Kunst og Designhøgskolen i Bergen, hvor de jobber som henholdsvis professor og førsteamanuensis. De er søstre og har samarbeidet om utstillinger og prosjekter siden 1996.

 Utstillingskurator: Maria C. Havstam

Fotnoter

1 GRAS-gruppen var et kunstnerkollektiv, aktivt i Oslo på begynnelsen av 1970-tallet. Gruppen ble blant annet kjent for grafikk med politisk innhold. Sentrale medlemmer var Per Kleiva, Anders Kjær, Willibald Storn, Victor Lind og Morten Krogh.

Grafikk. Norsk kunstgrafikk i dag. Norske Grafikere 1919-1994. Grøndahl Dreyer forlag.

Hjemmeside

http://www.kierulf.info/en/

Foto Ingeborg Øien Thorsland (1)

Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Utstillingstekst Av Ulekleiv