Galleri F 15

Gunhild Mathea Olaussen – Sounding Matter

1. feb - 15. mar 2020

Utstillingen Sounding Matter består av tre skulpturelle lydinstallasjoner som på ulike måter forholder seg til materien «oss, og våre omgivelser». Tittelen refererer konkret til klanger som oppstår i møter mellom rom og materialer, samt til betrakterens aktive søken og lytting gjennom kroppen. Å lytte er av sentral betydning i Olaussens kunstneriske undersøkelser, og i utstillingen arbeider hun med iscenesettelse av rom gjennom lyd, minimalistisk skulptur og dramaturgiske strukturer.

Sounding Matter er en omfattende utstilling som får fylle hele galleriet og utgjør en del av Gunhild Mathea Olaussens stipendiatprosjekt ved Akademi for Scenekunst, med disputas i mars 2020.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, FFLB, Norske billedkunstnere, NBK, Regionale prosjektmidler for visuell kunst, Kunstsentrene i Norge og Benum.

Kurator: Maria C. Havstam

OM KUNSTNEREN
Gunhild Mathea Olaussen (f.1983) arbeider med installasjon, komposisjon og performance. I sitt arbeid utforsker hun lydlandskap der rom, materiale, kropp og tid behandles som likeverdige deler av komposisjonen. Arbeidet er drevet av en interesse for taktilitet, sanselig persepsjon og sosial dramaturgi. Olaussen er for tiden kunststipendiat ved Akademi for Scenekunst med forskningsprosjektet Responsive Space.

Kunstnerens hjemmeside

Presseinfo

Katalog

06Sounds Presse

02Sound Presse

04Sound Presse

Alle foto: Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15

Utstillingsvideo utarbeidet i samarbeid med Texas Reklamebyrå AS