Utstillingen Sounding Matter av Gunhild Mathea Olaussen ble vist på Galleri F 15 fra 1. februar til 15. mars 2020. Galleriet måtte stenge dørene før utstillingens siste helg og planlagte konserter måtte avlyses. I disse videoene møter du kunstneren selv, i tillegg til at Galleri F 15s formidlingsavdeling tar deg med inn i utstillingen som fortsatt står bak lukkede dører på F 15.

Utstillingen på F 15 består av tre skulpturelle lydinstallasjoner som på ulike måter forholder seg til materien «oss, og våre omgivelser». Tittelen refererer konkret til klanger som oppstår i møter mellom rom og materialer, samt til betrakterens aktive søken og lytting gjennom kroppen. Å lytte er av sentral betydning i Olaussens kunstneriske undersøkelser, og i utstillingen arbeider hun med iscenesettelse av rom gjennom lyd, minimalistisk skulptur og dramaturgiske strukturer.

Mer om utstillingen her.

Resonans 
I den monumentale stedsspesifikke og skulpturelle lydinstallasjonen Resonans danner kurvede kobberplater et sirkelformet rom som på samme tid er åpent og omsluttende. Resonans er et utvidet sensordrevet instrument som aktiveres når publikum beveger seg i det. Installasjonens sirkler er vibrerende høytalermembraner i kobber, koblet til sensoraktiverte strengesøyler.

Interferens
Interferensbegrepet beskriver i lydfeltet et fenomen der to eller flere lydbølger opptrer på samme sted og danner et nytt bølgemønster, en tredje tone i vår lytting. Arbeidet består av glassplater, gips og fargepigment og beveger seg inn i et grenseland mellom materialitet og sansing.

Sediment
Sediment er et nytt stedsspesifikt verk laget til utstillingen i Galleri F 15. Der Resonans omslutter og fører betrakteren innover mot en kontemplativ lyttende tilstand, tar Sediment oss videre utover og inn i landskapet utenfor. Verket relaterer til tid og hvordan individuelle prosesser manifesterer seg ulikt i oss.