Galleri F 15

HABITAT

28. mai - 5. okt 2022

Fra høsten 2021, har masterprogrammet Kunst og offentlig rom på KHiO hatt Jeløya og området i og rundt Galleri F 15 som forskningsområde. Resultat er blitt en omfattende utstilling med tittelen HABITAT som viser 6 monumentale kunstprosjekter, hvorav 5 er installert utendørs. Utstilling er kompleks i sin helhet, og kontekstualiserer på overraskende vis hva liv er, og hvordan liv transformerer omgivelsene både i et lokalt, historisk og internasjonalt perspektiv. I mellomrommet mellom det som har vært og det som skal bli står begreper som overlevelsesstrategier, smertelindring, kommunikasjon og omsorg sentralt i verkene. Kunsten speiler også perspektiver om samspillet mellom historier om mennesker og naturen som har funnet sted på området. Underliggende toner i prosjektene er politiske og dreier rundt demokrati, bevaring, respekt og sameksistens. På utstillingen vil man kunne oppleve en dyrekonferanse, landakupunktur, rosa skyer, et helende teppe, et flaggmanifest og en fødeklinikk for sommerfugler.

KUNSTNERE
Amina Baker Shubar, Jad El Khoury, Sarah Sekles, Sarah S.,
Merete Røstad og Siri Hermansen.
Les mer om kunstnere og kunstverk her.

PRAKTISK INFO
Utstillingen kan ses i Galleri F 15s åpningstider, tirsdag – søndag kl. 11 – 17. Kart over utstillingen og annet informasjonsmateriale er tilgjengelig i galleriets resepsjon. Parallellt med utstillingen vises Katie Patersons soloutstilling Eviggrønn i Galleri F 15.

Habitat map3NO

Kunstverk i uteområdet ved Galleri F 15 er utplassert temporært i henhold til forskriften for landskapsvernet på Søndre Jeløy.
For informasjon om forskriften: Forskrift om vern for Søndre Jeløy Landskapsvernområde, Moss kommune, Østfold – Lovdata
Galleri F 15 samarbeider med Moss kommune, MKEiendom og Statsforvalteren i Oslo og Viken.