Galleri F 15

KASBAH VANDRING I & II

28. sep - 17. nov 2013

Hans Hamid Rasmussen. Installasjon og broderte arbeider.

Inviterte kunstnere: Steinar Laumann, Maia Josefine Birkeland, Hanna Roloff, Klara Maja Linnéa Pousette, Margareth Elise Kaale, Monika Mørch Hauge, Theodor Barth.

Med Kasbah vandring I & II tar Hans Hamid Rasmussen utgangspunkt i Paul Riceurs bok “Minne, historie og glemsel”. I boken drøfter Riceur sosiale kollektive prosesser i forhold til hva som minnes, hvordan historie skrives og hva som glemmes i historien. Norge og Norden gjennomgår for tiden en prosess der hendelsene 22.juli.2011 skal finne plass i historien. Hva og hvem som skal skrives inn og hva utelates styres etter en kritisk offentlig prosess.

Hans Hamid Rasmussen mener at den måten informasjon organiseres og struktureres har sitt motsvar i hvordan vi på samme måte organiserer det fysiske rom vi bebor. Han mener at i det by-landskapet en bestemt hendelse forløper vil, når den hendelse representeres, komme til utrykk i en parallell organisert kunnskapsstruktur. Utrykket på en annen måte kan være ved å hevde at vår kunnskap og våre fysiske erfaringer forløper i sammenlignbare landskap. Form og innhold er slik uttrykk for det samme. Hans Hamid Rasmussens ønske for utstilling på Galleri F15 er å prøve å fremstille en annen måte å gripe og oppleve rommet. Broderiene som inngår i installasjonen tenkes som en visuell undersøkelse av rommets utbredelse og form.

1 Foto