Galleri F 15

Silent Space – Intensified Integrities

27. sep - 23. nov 2014

Utstillingen Silent Space –Intensified Integrities markerer starten av Silence Project et Nordisk samtidskunstprogram som fra et tverrfaglig perspektiv utforsker hvordan vår opplevelse av stillhet og rom har formet kultur så vel som våre individuelle identiteter.  Silent Space –Intensified Integrities introduserer arbeidene til åtte nordiske kunstnere som fra ulike ståsteder forholder seg til samspillet mellom omgivelse og personlig rom.

I en tidsalder preget av megabyer, blir enkeltmenneskets tilgang til frirom og stillhet redusert til en luksusvare. Silence Project utforsker forestillingen om at det ikke finnes frihet uten ansvar og inviterer til refleksjon, dialog og eksperimentering. Silence Project ble opprinnelig inspirert av det tradisjonelle finske begrepet jokamiehenoikeus, hvilket kan oversettes som «frihet til å vandre,» en «allmenningsrett» som tillater alle fri tilgang til natur og vannveier og rett til å samle inn naturressurser – uansett hvem landet eies av. Almenningstanken, som holdes i hevd i alle de nordiske landene, symboliserer selve essensen av nordisk kultur: det nære forholdet til naturen, hvor stillhet og rom alltid er tilgjengelige.

Den finske kunstneren Nina Backman tok initiativ til Silence Project. Hennes mål er å opprette forbindelser mellom frie kunstnere og kulturelle og sosiale grupper, for å studere, dele og eksperimentere med stillhetsbegrepet i de nye urbane kontekstene. Silent Space –Intensified Integrities er en første refleksjon over Silence Project idéer:

Rebekka Guðleifsdóttir og Ólafur Kolbeinn Guðmundssons Væropplevelse utforsker det ekstreme islandske været, Mia Hamaris treskulpturer retter vår oppmerksomhet mot den sterke forbindelsen mellom skog og natur, Marja Helanders Mørkeserie, med sin mørke palett og tomhet, vektlegger fornemmelsen av ikke eksisterende steder. Nina Backmans Aino performance er en provoserende utforskning av hvordan vi markerer territorium i urbane rom. Lene Bergs stumfilm Baronessen barberes inviterer til refleksjoner over intimitet. Lise Björne Linnerts 65.299 Knots – A Pain Registry er en stedsspesifikk installasjon basert på smerteopplevelse. Minimal romantisk video av Sari Palosaaris utforsker motsetningen mellom arkitekturens visuelle språk og stedets virkelighet.

Kurator for utstillingen er Nina Backman. Utstillingstekster er skrevet av professor Mika Hannula.

Det tverrfaglige utstillingsprogrammet inkluderer en performativ matopplevelse – Silence Meal, et seminar – Stillhet er allemannsrett (dato kunngjøres senere), og Silent Cities App-en som vil bli lansert i Norge.

1 Terje Holm ©Punkt Ø (1)

Foto: Terje Holm ©Punkt Ø