Galleri F 15

STØVKRYSTALLER – en utstilling om demens og Alzheimer

28. nov 2015 - 24. jan 2016

Utstillingen presenterer fem kamerabaserte prosjekter av Bente Geving, Viktor Micka,Laila Kongevold, Marie Sjøvold og Christine Hansen. Med utgangspunkt i egne erfaringer undersøker de tematikk knyttet til demens og Alzheimer. Støvkrystaller er den første gruppeutstillingen i Norge som tar for seg dette viktige temaet. Demens er fortsatt tabuisert. Sykdommen kjennetegnes ved tap av hukommelse, vansker med å gjennomføre daglige gjøremål og ved at de relasjonelle båndene til venner og familie langsomt tæres bort.

«Utstillingen har en visuell inngang til problematikken der fotografiets nærhet til familie, minne og fortid står sentralt. I flere av prosjektene skaper fotomediet en bro mellom den som er rammet og de pårørende. Arbeidene tematiserer også minnetap. I likhet med vår hukommelse kan fotografier kun vise oss bruddstykker fra livet. Når vi begynner å glemme blir minnene enda mer oppstykket. Det er som om hukommelsen krystalliserer seg og hvert minne blir omsluttet av en større avstand. Fotografiet er også en bit av virkeligheten og utstillingen viser i mange tilfeller bildefragmenter fra kunstnernes hukommelse.  Støvkrystaller undersøker hvordan vi kan kommunisere med og minnes familiemedlemmer som fortsatt lever, men som har fått sine livsbetingelser helt forandret.»

2 Foto Bente Geving

Bente Geving “Margit Ellinor 10” 2002 analogt fotografi

Bente Geving

BENTE GEVING (f. 1952 Kirkenes) har vært aktiv kunstner siden 80-tallet. Hun har stilt ut både nasjonalt og internasjonalt og er representert i De Samiske samlinger, Preus Museum, Nordnorsk Kunstmuseum og Sogn og Fjordane Kunstmuseum. I tillegg er hun innkjøpt av Deutsche Telekom AG og 
Photographische Sammlung der Berlinische Galerie. Geving arbeider i grenselandet mellom den personlige og den kollektive historien. Hun har utforsket sin samiske bakgrunn i flere prosjekter. www.bentegeving.no

3 Foto Viktor Micka

Viktor Micka “utsikt” 2012 fotografi

Viktor Micka

VIKTOR MICKA (f. 1963 Fredrikstad) har hovedfag i fotografi fra Kunst- og designhøyskolen i Bergen (1998). Micka var med på flere gruppeutstillinger på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 00-tallet. Han hadde en soloutstilling på Buskerud kunstnersenter i 2004. Mickas interesser har alltid vært knyttet til de performative og teatrale mulighetene i det fotografiske mediet. Han arbeider som konstruktør på Det Norske Teatret.

4 Foto Laila Kongevold

Laila Kongevold “ALMANAKK” ©2007 videostills

Laila Kongevold

LAILA KONGEVOLD (f. 1970 Stavanger) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og har en omfattende kunstnerisk virksomhet nasjonalt og internasjonalt bak seg. Kongevold arbeider i mange ulike teknikker der konteksten er avgjørende for uttrykk og materiale. Brudd i kommunikasjon og dekonstruksjon av det hverdagslige og velkjente er et tilbakevendende tema. Hennes mest kjente kunstprosjekt er teppeliknende gulvrelieffer med mønster av blindeskrift utført i forgjengelige pulvermaterialer som gurkemeie, melis og kaffe. www.lailakongevold.no

5 Foto Marie Sjøvold

Marie Sjøvold “Marie & Melvin 2” 2008 fotografi

Marie Sjøvold

MARIE SJØVOLD (f. 1982 Asker) har siden 2004 jobbet med kamerabasert kunst på tvers av fotografiske sjangre. Sjøvold har publisert flere bøker, blant annet Midnight Milk (2015) og Dust catches light (2011) på Journal Forlag. I 2011 ble hun tildelt European Photo Exhibition Award#1 og valgt ut til Norwegian Journal of Photography#1. Sjøvold har blant annet vært stilt ut på Deichtorhallen i Hamburg, Nobels Fredssenter i Oslo, Trafo Kunsthall i Asker, Fondation Calouste Gulbenkian i Paris, Voies off i Arles og Fotografisk Center i København. www.mariesjovold.no

6 Foto Christine Hansen

Christine Hansen “Gunnlaug” 2014 fotografi

Christine Hansen

CHRISTINE HANSEN (f. 1969 Bergen) er utdannet fra Kunst og designhøgskolen i Bergen og arbeider i dag som leder for kunstnerisk forskning ved KhiB. Hun har PhD i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hansen har hatt separatutstillinger på Akershus kunstnersenter, Tromsø Kunstforening og Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Hun er innkjøpt av Norsk Kulturråd og representert i Nasjonal-museets samlinger. Flere av arbeidene hennes tar utgangspunkt i konkrete steder som psykiatriske sykehus, flyplasser og byggeplasser. Hun har også arbeidet med familien som tema i flere prosjekter. www.christinehansen.no