Galleri F 15 har mottatt gave fra Sparebankstiftelsen ved ordningen Kunst på programmet. Pengene er øremerket et samarbeid mellom Galleri F 15, Reier skoles 4. trinn og kunstner og journalist Charlotte Thiis-Evensen. Thiis-Evensen er koblet på gjennom utstilling Noe må gjøres, som åpner på Galleri F 15 sommeren 2020.

Målet er å utvikle et tett bånd med en skole i nærmiljøet og skape en møteplass mellom kunst, kunstner og elever i F 15 verksted, med utgangspunkt i utstillinger på Galleri F 15 og uteområdet på Alby. Det er viktig for oss at elevene får møte profesjonelle kunstnere, kunst og formidlere og muligheten til å oppleve og lære om norsk og internasjonal samtidskunst.

Elevene vil møte, ikke bare ferdige kunstverk, men ta del i og få innblikk i hvordan en kunstner jobber og tenker. De skal være med å bestemme tema og uttrykksform for eget prosjekt med inspirasjon fra og med Thiis-Evensen. Det hele vil avsluttes med en utstilling eller presentasjon for skolen, foreldre og søsken mot slutten av skoleåret.

Noe må gjøres

Charlotte Thiis-Evensen arbeider med video og installasjon som uttrykksform og spesifikt til denne utstillingen med arbeideren og arbeid som tema. Hun vil presentere tidligere verk som kretser rundt tematikken, men også lage et nytt stedsspesifikt verk for Moss. Moss feirer 300 års jubileum i 2020 og det nye videoverket kommenterer den lokale historien med arbeider- og industribyen. I samarbeid med Moss by- og industrimuseum har kunstneren vært i arkivet og funnet frem gjenstander som er designet og produsert i Moss. Valget falt på enmannsbedriften Peik som har laget potetskreller i Moss siden 1927. Kunstneren vil ta utgangspunkt i denne bedriften og dens historie som uttrykk for et arbeid og en kunnskap som er i ferd med å forsvinne. Vi vil sammen med elevene fokusere på den lokale historien og bruke det som utgangspunkt for å snakke om temaet i en generell politisk og sosial kontekst.

Peik_charlottekunst

Kunstner Charlotte Thiis-Evensen skal samarbeide tett med Reier Skole.

UngKunst: Med Munch som mentor

Prosjektet Med Munch som mentor har også fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen og ordningen Kunst på programmet. Hovedmålet er at barn og unge skal få et faglig og personlig forhold til Munch som nyskapende i sin tid og hans kunst som inspirerende til et fremtidig individuelt kunstuttrykk. De deltagende kulturskolene er Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Moss. Ås kommune er ansvarlig for driften. UngKunst er en satsning på fordypning og talentutvikling innen visuell kunst i Viken.

Galleri F 15 har formidlet historien og kunsten til Edvard Munch i perioden 1913-1916, hvor han bodde på Jeløya, gjennom utstillinger, bøker og undervisningshefte. Moss er Munchkommune og er sammen med Galleri F 15 en del av Munchnettverket. Høst 2020 åpner vi utstillingen Edvard Munch – hans mesener, samlere, hjelpere og venner 1900-1916 på Galleri F 15.

Galleri F 15 er veldig glad for å være samarbeidspartner i denne satsningen innen visuell kunst i kulturskolene. Vi vil bidra med kunnskap og formidling om Munch og samtidskunst, et nettverk av kunstnere og en rekke formidlingsmodeller.