Galleri F 15

Noe må gjøres

17.okt - 20.jan

Kan jeg, som kunstner og filmskaper gjøre noe for å bedre situasjoner jeg finner forstyrrende i samfunnet?
Charlotte Thiis-Evensen

Utstillingen Noe må gjøres presenterer tidligere og nye arbeider av den norske kunstneren og journalisten Charlotte Thiis-Evensen. Utstillingen, som er hennes mest omfattende til nå, setter søkelys på et kunstnerskap som har en gjennomgripende humanistisk holdning og tankeretning. Temaer knyttet til makt, frihet og menneskeverd er sentrale.

De fleste ideene til Charlotte Thiis-Evensens kunstverk er blitt til ved at hun har tatt tak i situasjoner fra sine nære omgivelser som engasjerer henne. Disse situasjonene kan ha utgangspunkt i hennes egen familie, omgivelser der hun beveger seg eller strukturer i samfunnet. Gjennom kunstnerisk bearbeidelse av dilemmaer som fanger hennes interesse skaper hun kortfilmer, videoverk, fotografier og installasjoner.

TO NYE ARBEIDER
Enmannsbedriften
I flere av Charlotte Thiis-Evensens senere arbeider, laget fra 2010, har hun aktivt vært engasjer i dilemmaer knyttet til arbeid som en betingelse for et godt liv. Hun har skapt verk som handler om sosial dumping (Inspektørene, 2010), vårt blikk på tiggere (Linje 5, 2016), arbeidsløshet blant unge (Gullklokken, 2016) og migranters integrering i det norske arbeidslivet (Solo, 2018). Til utstillingen i Galleri F 15 har Charlotte Thiis-Evensen laget et nytt verk om arbeid. Denne gangen med tilknytning til Moss. I samlingen til Moss by- og industrimuseum fant hun et lokalt produsert kjøkkenredskap som fanget interessen. En potetskreller!  I sin nye kortfilm Enmannsbedriften skildrer hun arbeideren som produserer denne hverdagsgjenstanden. Foruten kortfilmen, består Enmannsbedriften av en installasjon med tre maskiner og et lydverk. I utstillingen stilles maskinene ut sammen med lydverket. Kortfilmen vises som en del av et videoprogram. Parallelt kan den ses i Moss by- og industrimuseum.

Adrift
Et annet nytt verk i utstillingen er videoinstallasjonen Adrift. Her tar Charlotte Thiis-Evensen tak i en nærværende eksistensiell uro som mange føler. Sammen med ulike ungdommer har hun jobbet med pust og vann, og skapt et verk som er åpent for ulike fortolkninger. Assosiasjoner kan gå til klimaendringer, migrasjonsproblematikk eller til forandringer som skjer i et menneske, i overgangen fra ungdom til voksen. Som verket Enmannsbedriften vises også Adrift i to kontekstuelle sammenhenger, ved at publikum kan oppleve en fotomontasje der stills fra filmen er montert på en spuntvegg i Moss, i et område byen der en ny toglinje bygges for fremtiden. Verket vises på spuntveggen til 1. november 2020.

Foruten disse to nye arbeidene samler utstillingen sentrale arbeider fra hele Charlotte Thiis-Evensens karriere. I første etasje er ulike temaer knyttet til arbeid en rød tråd. I andre etasje handler det om identitet, frihet og den allmenne følelsen av uro. Uten tittel (2013) og Adrift (2020) er hovedverkene i denne etasjen, der det førstnevnte viser unge norske kvinner med somaliske bakgrunn som tar av seg eller på seg hijab. I sakte film blir det uvisst om hodeplaggene tas av eller på og dilemmaet kommer til uttrykk.

Ut over verkene i utstillingen presenteres et utvalg kortfilmer i et videoprogram. Filmen Fasade (2008) er montert på plenen foran Galleri F 15. Her settes filmen, som leker med begrepet fasade, i en interessant sammenheng med galleriets praktfulle fasade.

Verkene i utstillingen er støttet av Bergesenfondet, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Fond for lyd og bilde, Fritt Ord, Kulturrådet, NRK, Oslo Kommune, og REV Ocean.

 

Utstillingen er Galleri F 15s bidrag til Moss bys 300-årsjubileum.

Kurator: Maria C. Havstam

 

Foto: Carsten Aniksdal

logoer samlet