Galleri F 15

Kjell Varvin – Intermediary Stages of a Never-Ending Process

6. mar - 30. mai 2021

Med et solid og fortsatt svært aktivt kunstnerskap, har Kjell Varvin (f. 1939) gjennom en årrekke gjort seg bemerket med arbeider i et abstrakt uttrykk der det umiddelbare og tilfeldige står sentralt. Intuisjon styrer alle valg Varvin gjør i prosessen, som en slags motsats til den kalkulerte kunstneriske prosessen. Kaos er idealet.

Rammene er imidlertid alltid de samme. Installasjoner blir til som responser på mulighetene som finnes i rommet, mens arbeider på papir blir til innenfor de samme formatene (70 x 100 cm og 50 x 70 cm).

Resultatet er energiske komposisjoner, der samtlige deler – hver linje, hvert fargefelt, hvert stålstykke og objekt – står i et aktivt forhold til hverandre, som et orkester der hver del har en viktig funksjon i helheten. Den gjensidige avhengigheten kommer spesielt til uttrykk i installasjonene, som balanserer mellom stabilitet og kollaps. Nettopp referanser til musikk er underliggende i Varvins arbeider, særlig klassisk og jazz, og samtlige installasjoner og tegninger preges av musikalitet, rytme og takt. Det er fristende å si at arbeidene ikke bare kan sees, men også høres.

Foruten kuraterte arbeider, vil utstillingen på Galleri F 15 romme installasjoner og veggtegninger utviklet på stedet.

Det er sammenstillingen av objekter som gir mening og høyner verdien av hvert enkelt. Slik at en utstilling ikke bare består av enkeltobjekter, men utgjør en helhet.
– Kjell Varvin

Kjell Varvin (f. 1939 i Bærum) har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, deriblant ved Kunstnerforbundet, LYNX, Kunsthall Oslo, Nordnorsk Kunstmuseum, Momentum, Tegnebiennalen, Akershus Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Tegnerforbundet. Varvin er representert i en rekke kunstsamlinger, og blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Utstillingen er kuratert av Monica Holmen.

Varvin02 Lav

Varvin03 Lav

Varvin04 Lav

Varvin10 Lav

Kjell Varvin på åpningsdagen. Alle foto: Ingeborg Øien Thorsland / Galleri F 15