Galleri F 15 har engasjert Monica Holmen som kurator for årets første utstilling, som åpner 6. mars. Under tittelen Intermediary Stages of a Never-Ending Process inntar Kjell Varvin denne våren Galleri F15. Varvin har markert seg med stedsspesifikke komposisjoner, der de enkelte rommene setter i gang prosessen og der intuisjon styrer valgene.

– Å kuratere en utstilling med en kunstner som Kjell Varvin, hvis kunstnerskap hviler i intuisjon og det umiddelbare, forutsetter å gi slipp på litt av kontrollen. Noen rammer har vi blitt enige om på forhånd, men som alltid med Varvin blir store deler av utstillingen til på stedet, uttaler Holmen om oppdraget.

Utstillingen vil omfatte kuraterte arbeider som slik danner rammen for nye, stedsspesifikke arbeider. Om egne arbeider sier Varvin følgende:

– Det er sammenstillingen av objekter som gir mening og høyner verdien av hvert enkelt. Slik at en utstilling ikke bare består av enkeltobjekter, men utgjør en helhet.

Varvins kunstnerskap strekker seg tilbake til slutten av 1960-tallet. I et modernistisk formspråk med et nikk til konstruktivismen, gir en geometrisk farge- og formverden rom for umiddelbare opplevelser og undring rundt kunstens vesen.

– Det geometriske står sentralt i Varvins arbeider, men underordnet det intuitive oppleves det aldri strengt. Ledet av en teft for komposisjon som kun kommer gjennom årelang erfaring, er samtlige verk preget av en letthet, men aldri uten en viss kompleksitet. De er visuelt slående, men aldri fritatt for musikalitet, forteller kuratoren.

 

BIOGRAFI
Monica Holmen (f. 1982) er kurator og koordinator ved Nitja senter for samtidskunst (tidl. Akershus Kunstsenter) som åpner i nytt bygg i januar 2021. Holmen frilanser også som kurator, redaktør og skribent, og er del av KUNSTforums redaksjon. Hun har master i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo.

Monica Holmen kuraterer Kjell Varvin-utstilling på Galleri F 15

Foto: Ingeborg Øien Thorsland / Galleri F 15