Alene med kunsten er et prosjekt initiert av blikkåpnerne 20-21, som startet med utstillingen Noe må Gjøres av Charlotte Thiis-Evensen. Ungdommene lot seg inspirere av de tomme gallerirommene da vi av hensyn til smittevern måtte stenge Galleri F 15 for publikum i desember 2020. Blikkåpnerne kom selv opp med spennende ideer til hvordan utstillingen kunne levendegjøres og oppleves bak stengte dører. To av ungdommene lot seg inspirere av utvalgte verk i utstillingen. Arbeidet resulterte i tre kunstsfilmer. Film nummer tre ble laget av en blikkåpner som lot seg inspirere av Kjell Varvin sin utstilling Intermediary stages of a never-ending process.

Blikkåpner Håvard skulle filme en video til serien Alene med kunsten i utstillingen til Kjell Varvin, men det gikk ikke akkurat som planlagt.

Se Sofia danse i videoinstallasjonen Uten Tittel av kunstner Charlotte Thiis-Evensen. Koreografien hun har laget er både med inspirasjon fra verket og musikken som er laget av Fredrik Høyer og Bendik Baksaas.

Evelina Blir Filmet

Evelina skriver og framfører dikt i utstillingsrommet. Her ser vi henne framføre diktet Helligdag i kunstinstallasjonen Linje 5 av kunstner Charlotte Thiis-Evensen.

Evelina skriver og framfører dikt i utstillingsrommet. Her ser vi henne framføre diktet Åndenød.