Galleri F 15 søker nye blikkåpnere

Vi søker 8 nye blikkåpnere! 

Har du lyst på en deltidsjobb hvor du kan skrive, fotografere, designe, lage podkast, drive med sosiale medier, organisere egne arrangementer og formidle kunst? Som blikkåpner gjør du alt dette samtidig som du blir kjent med en anerkjent kunstinstitusjon fra innsiden! Blikkåpnerne trenger ikke ha noen forkunnskaper om kunst, men bør ønske å utfordre seg selv og lære nye ting. 

Gjennom Blikkåpnerprogrammet tilbyr Galleri F 15 betalt jobb til åtte kreative ungdommer i alderen 16-19 år. Målet er at ungdommene skal finne sine egne måter å formidle samtidskunst på og gjøre utstillinger mer relevant for et yngre publikum. Jobben gir unike muligheter til å utvikle egne kreative interesser og høste av erfaringer i samarbeid med andre. Du blir en del av et større nettverk med blikkåpnere fra andre kunstinstitusjoner. 

Beregnet arbeidstid er fire timer i uka, men med mer arbeid i enkelte perioder. Fortell i søknaden hva du er mest interessert i å jobbe med; sosiale medier og video, arrangement og program, foto og grafisk design eller lyd-, musikk og teknikk. 

Du finner lenke til søknadsskjemaet på blikkapner.no 

Insta Generell01

BLIKKÅPNERKULLET 2020/2021
Høsten 2020 startet blikkåpnerprogrammet med åtte talentfulle 16-19 åringer ved Galleri F 15. De åtte ungdommene kommer fra Moss, Rygge og Hølen. De kom inn i prosjektet med forskjellige interesser og bakgrunn, men de hadde et felles ønske om å bidra til at andre unge skal få øynene opp for samtidskunst.  

Blikkåpnerne fikk i oppgave å jobbe med formidling og kommunikasjon fra sitt ståsted, med mål om å gjøre galleriets aktiviteter og utstillinger mer tilgjengelig for et yngre publikum. De har fått opplæring, hatt workshops, møtt ansatte og kunstnere og kuratorer. De planlegger og gjennomfører sideprogram til utstillingene på galleriet og avslutter med et arrangement til Momentumbiennalen 12.juni 

Følg blikkåpnerne ved Galleri F 15 på instagram @generasjonf15  

Det er utfordrende å være blikkåpner under en pandemi, men det har og resultert i kreative prosjekter. Se videoer fra Alene med kunsten eller les mer om bakgrunnen for prosjektet via linkene under.

Blikkåpnere10 Lav

Foto: Skjermdumt @generasjonf15 / Sitrus design / Ingeborg Øien Thorsland