Blikkåpnerprogrammet oppstod som en del av Momentumbiennalen i 2015. I 2020 ble programmet utvidet som et resultat av støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og ble en del av et større nettverk med blikkåpnerprogrammer på Østlandet.

Blikkåpnerne er ungdom i alderen 16-19 år som ansettes av Galleri F 15 til å formidle og kommunisere utstillingene til egen aldersgruppe og galleriets publikum. Blikkåpnerne er en del av staben på Galleri F 15 og får opplæring, mulighet til å bidra med sine kunnskaper og møter kunstnere og andre som bidrar i utstillingsproduksjonene. De er tilknyttet galleriets kunstfaglige avdeling og fokuserer på områdene formidling, kommunikasjon og program.