Blikkåpnerprogrammets bakgrunn

Blikkåpnerprogrammet oppstod som en del av Momentumbiennalen i 2015. I 2020 ble programmet utvidet som et resultat av støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og blir en del av et større nettverk med blikkåpnerprogrammer på Østlandet. Vi ser frem til å bygge på disse erfaringene og videreutvikle programmet.

Blikkåpnerne er ungdom i alderen 16-19 år som ansettes av Galleri F 15 til å formidle og kommunisere utstillingene til egen aldersgruppe og galleriets publikum. Blikkåpnerne er en del av Galleri F 15 og får opplæring, mulighet til å bidra med sine kunnskaper og møter kunstnere og andre som deltar i utstillingsproduksjonene. De er tilknyttet galleriets kunstfaglige avdeling og fokuserer på områdene formidling, kommunikasjon og program.

Png

Blikkåpnerne 2020/2021: Ludvig, Michael, Mia, Mah-Noor, Evelina, Håvard, Sofia og Hasan.

Blikkåpnerne som var ansatt i 2019/2020 bidro som kunstnerassistenter, deltok på skrivekurs, hjalp til under pressekonferanser, lagde audioguide, gjennomførte egne arrangement og holdt omvisninger. Å være en del av blikkåpnerprogrammet er en unik erfaring som gir mulighet til å treffe nye folk, lage egne arrangement og utforske egne interesser gjennom kunsten. Prosjektet er forankret i kunstfaglig avdeling i Galleri F 15 og knyttes tett opp mot kuratering, kommunikasjon og formidling av våre skiftende utstillinger.

Følg blikkåpnerne på Instagram her!