Blikkåpnerprogrammet oppstod som en del av Momentumbiennalen i 2015. I 2020 ble programmet utvidet som et resultat av støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og ble en del av et større nettverk med blikkåpnerprogrammer på Østlandet.

Blikkåpnerne er ungdom i alderen 16-19 år som ansettes av Galleri F 15 til å formidle og kommunisere utstillingene til egen aldersgruppe og galleriets publikum. Blikkåpnerne er en del av staben på Galleri F 15 og får opplæring, mulighet til å bidra med sine kunnskaper og møter kunstnere og andre som bidrar i utstillingsproduksjonene. De er tilknyttet galleriets kunstfaglige avdeling og fokuserer på områdene formidling, kommunikasjon og program.

 

 

Hils på Blikkåpnerne for 22-23!

Vi er syv 16-19 åringer som er ansatt som Blikkåpnere ved Galleri F 15. Vi er fra Moss, Drøbak, Son og Horten, og kom inn i prosjektet med mange forskjellige interesser og bakgrunner. Til felles har vi et ønske om å bidra til at andre unge skal få øynene opp for samtidskunst.   Vår oppgave er å jobbe med formidling og kommunikasjon fra vårt eget ståsted, med mål om å gjøre aktiviteter og utstillinger på galleriet mer tilgjengelig for folk på vår alder. Vi får opplæring, har workshops, møter ansatte, kunstnere og kuratorer. Vi planlegger og gjennomfører sideprogram til utstillingene på galleriet i ett år. Du kan følge med på vi driver med på Instagram, Tiktok  og sjekk gjerne ut loggen vår.