Hvert år ansetter Galleri F 15 åtte kreative og engasjerte ungdommer som Blikkåpnere. De unge kunstformidlerne er i alderen 16-19 år og jobber med å lage arrangementer og  kommunisere utstillingene til andre på sin egen alder. Blikkåpnerne er en del av staben på Galleri F 15 og har base i F 15 Verksted. De får nødvendig opplæring og møter kunstnere, kuratorer og andre ansatte som bidrar i utstillingsproduksjonene. Jobben gir ungdommene stor frihet til å bidra med egne ideer og kunnskap når de lager arrangement og innhold. Målet er å gjøre utstillingene relevante for egen målgruppe og utvikle kunstformidlingen i takt med ungdommenes interesser.

Blikkåpner oppstod i Norge under Momentumbiennalen 2015, etter at (daværende) direktør Dag Aak Sveinar hadde fått en spennende og annerledes omvisning av BlikopenersThe youth of the Stedelijk Museum i Amsterdam. Denne inspirajonen ble starten på en vellykket satsning på Blikkåpnere i formidlingen på Galleri F 15. I 2020 ble tilbudet utvidet til et helårlig program med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og vi er en del av et større nettverk med museer på østlandet.