Galleri F 15 søker kunstnere!

Tendenser 2024 – Biennale for nordisk kunsthåndverk
Galleri F 15, Moss, Norge

Tendenser har formidlet nordisk kunsthåndverk på Galleri F 15 siden 1971. Siden 2016 har utstillingen blitt vist annethvert år og gitt muligheten for grundige undersøkelser av sentrale utviklinger innen kunsthåndverket.  

Til Tendenser 2024 inviterer kuratorene Maria C. Havstam og Anne Klontz nordiske kunstnere innen tekstilbaserte praksiser til å sende inn forslag, hvorav minimum en kunstner velges ut til å delta. Kuratorene ønsker å skape en utstilling som utforsker materialitet og håndens arbeid i samtiden. Fra dette utgangspunktet bør innkomne søknader svare på spørsmålet: Hvordan kan det å skape med hånden og materialitet hjelpe oss med å tenke nytt om samfunnet rundt oss? 

Send din søknad til kontakt@gallerif15.no.

Inkluder en kort beskrivelse av ditt foreslåtte arbeid, samt ett til to bilder, kunstnerbiografi og kontaktinformasjon (to A4-sider).

Søknadsfrist: fredag 8. desember 2023.

Utstillingsperiode: 23. mars – 12. juni 2024
Kuratorer: Maria C. Havstam og Anne Klontz

Hedvig Winge, Porcelain Piece (2020).  Tendenser 2020 Earth, Wind Fire, Water.
Foto: Vegard Kleven