I dette kunstprosjektet samarbeider Galleri F 15 med 5. trinn på Reier skole om et tverrfaglig fordypningsprosjekt knyttet til utstillingene på galleriet. Målet er å utvikle et tett bånd mellom skolen og galleriet gjennom å tilrettelegge for møter og workshops med kunstnere i F 15 verksted. Temaene det inviteres inn til jobbes videre med på skolen og knyttes til ulike fag. Elevene har selv vært med å forme innholdet i prosjektet. De har blitt utfordret på både å samarbeide og å bruke andre sider av seg selv.  

I løpet av skoleåret har elevene jobbet med tema og kunstuttrykk både på skolen, i galleriet og i F 15 verksted. Elevene har fått møte, ikke bare ferdige kunstverk, men tatt del i og få innblikk i hvordan en kunstner jobber og tenker. De har jobbet tett sammen med kunstner Charlotte Thiis Evensen og laget filmer i samarbeid med henne. De har utforsket og dykket inn i utstillingen med kunstneren Kjell Varvin, som de med inspirasjon fra, har laget egne installasjoner utenfor F 15 verksted. 

Det har vært utfordringer knyttet til den varierende smittesituasjonen og at galleriet har vært stengt i flere perioder gjennom dette skoleåret. Selv om planer har blitt endret har vi allikevel fått gjennomført kunstnermøter, utstillingsbesøk og workshops. Vi avslutter dette første året med en digital åpning og en fysisk utstilling, som står ute ved F 15 verksted fra 27.mai – 30.mai. En samlet presentasjon av arbeidet i dette skoleåret vil presenteres på hjemmesiden i løpet av juni.  

Vi har fått støtte til å videreføre prosjektet til neste skoleår og ser fram til å utvikle det videre med lærer og elever på Reier skole og deltagende kunstnere. 

 

Prosjektet er Støttet av Sparebankstiftelsen DNB