I dette kunstprosjektet samarbeider Galleri F 15 med 5. trinn på Reier skole om et tverrfaglig fordypningsprosjekt knyttet til utstillingene på galleriet. Målet er å utvikle et tett bånd mellom skolen og galleriet gjennom å tilrettelegge for møter og workshops med kunstnere i F 15 verksted. Temaene det inviteres inn til jobbes videre med på skolen og knyttes til ulike fag. Elevene har selv vært med å forme innholdet i prosjektet. De har blitt utfordret på både å samarbeide og å bruke andre sider av seg selv.  

Prosjektet er Støttet av Sparebankstiftelsen DNB