Kunst i nærmiljøet 2023

Solstrålene leter seg inn mellom de smale bjørkene i Reierskogen. I bakgrunnen høres bassen fra en portabel høyttaler. «Kan vi få låne røøø?» 5. trinn på Reier skole er i full gang med å male store tekstiler som er spent opp i en løype mellom stammene. Teknikken er dripping, hvor de sprayer malingen sakte og lar den renne. Fargene er nesten elektriske og likeså energien blant elevene. Spent og fri. Det er på tampen av semesteret, og graffitikunstnerne Stan D’Haene og Stachu Szumski har verksted med 5. klassingene. I tre dager lærer elevene om graffitiens historie, helt tilbake til hulemalinger og runer, og ulike teknikker og uttrykk fra kunstnernes praksiser. Stan D’Haene er fra kunstkollektivet Tenthaus som kuraterer MOMENTUM 12. Ett av elevenes graffitiarbeid; BEETLEJUICE skal senere blir vist i utstillingen MOMENTUM 12 – Together As To Gather.  

 

IMG 20230510 121702

Graffiti01

Graffitiverkstedet er en del av det kunstfaglige tilbudet i fordypingsprosjektet Kunst i Nærmiljøet, et samarbeid mellom Reier skole og Galleri F 15, med støtte fra Sparebankstiftelsen. I to år har elevene fått omvisning og verksted til alle utstillinger, og de har jobbet tverrfaglig med kunst på skolen og laget sin egen dokumentarfilm, mens de fordypet seg i Munch i Moss. Målsettingen med prosjektet er å utvikle et tett bånd med skolen i nærmiljøet og skape en møteplass mellom kunst, kunstnere og elever i F 15 verksted. 

«Samarbeid over tid slik skolens samarbeid med Galleri F 15 er, gjør at dette blir en del av vår virksomhet» –Eli Høgby Wilhelmensen, avdelingsleder for trinnet

Medvirkning har vært viktig for samarbeidet. Etter en spørreundersøkelse på skolen kom det frem at elevene ønsket seg Graffiti, og lærerne ytret behov for verksted i sammenføyningsteknikker. Dette var noe vi ønsket å møte dem på. I april ble alle trinn ved Reier skole invitert til Galleri F 15 og Tendenserutstillingen Abundance. Elevene fikk jobbe tett sammen med tekstilkunstneren Ellen Grieg om å lage et felles tekstilverk som skal stilles ut på skolen høsten 23. Dette blir et symbol for skolen, med alle elevens stemmer samlet i et visuelt kor.  

 

«Det at kunsten er så tilgjengelig gjør noe med kreativiteten og lysten til elevene til å utøve kunst selv» –Helene Aaskjær, lærer

Prosjektet avsluttes med en fest for Kunst i nærmiljøet. Elever, foresatte, lærere, kunstner og ansatte på Galleri F 15 møtes for å feire. En stolt gjeng spiser boller og ser på dokumentasjon fra tiden sammen. 5. klassingene Max og Solveig beskriver sine opplevelser av tiden med Kunst i Nærmiljøet som lærerik, kreativ og gøy. «Høyest på Maxometeret!» sier Max.  

 

Foto 1, 4,5: Ingeborg Øien Thorsland