Moss’ landskap, som stadig utvikler seg, passer av en eller annen grunn perfekt som bakgrunn for å se fotografiene til den finske kunstneren Ilkka Halso. I verkene Roller Coaster og Kitka River ser vi vår mulige fremtidige verden, hvor miljøhensyn står på spill.

Landskapene på fotografiene avbrytes av strukturer som trenger seg på, og som symboliserer det antroposentriske samfunnet vi lever i. På samme tid synes strukturene å være etterlatte levninger som ingen lenger bruker. Dette kan være et bilde på en verden hvor menneskeheten ikke lenger finnes og naturen tar tilbake det som rettmessig tilhører den.

Verkene er en del av Ilkka Halsos serie Museum of Nature, hvor han utforsker ideen om at vi kan benytte oss av avansert teknologi for å beskytte naturen mot forurensning og verdens stadig økende befolkning. Roller Coaster og Kitka River ble også vist under Momentum 2004.

Ilkka Halso Kitka River2

Alle foto: Vegard KIeven © Punkt Ø

BIOGRAFI
Finske Ilkka Halso (1965) bor og arbeider i Orimattila, Finland. Halso ble uteksaminert fra Universitetet for Kunst og Design i Helsinki i 1992.

Halsos kunstnerpraksis inkorporerer elementer fra natur og arkitektektur i sitt utgangspunkt for videre å utforske fortidens, nåtidens og framtidens fordervelse av planeten og miljøet. Kunstnerskapet inkluderer fotografi og installasjoner av stor skala. I arbeidet kalt Museum of Nature, ser han for seg frisoner hvor store økosystemer kan oppbevares og tas vare på slik de ser ut i dag. Disse massive bygningene beskytter skoger, elver og innsjøer fra forurensning, og i enda større grad, mot menneskene selv.

Kunstnerens nettside