Den nederlandske kunstneren Gabriel Lester er gjennom sitt arbeid opptatt av å fortelle historier som forsterkes av de omkringliggende miljøene som han bygger opp rundt dem. Hans provoserende film The Bland Stare inviterer oss inn i et menneskeblikks personlige rom. Karakterene i filmen stirrer intenst på noe eller noen, og vi kan bare gjette oss til hva de tenker og hva som foregår i det perifere synsfeltet som er utenfor synslinjen. Er det vi, publikum, som blir betraktet?

Gjennom hver av filmens scener føres vi inn i forskjellige situasjoner i private og offentlige rom, men disse omgivelsene er uten betydning i forhold til Lesters filmatiske kunstgrep som retter vår oppmerksomheten mot karakterenes uttrykksregister: sinne, frykt, mistenksomhet, delirium og bekymring. Det blir ikke sagt noen ord gjennom hele filmen, men likevel blir vi dratt inn i fortellingen som på en eller annen måte er gjenkjennelig, idet vi fornemmer at våre egne reaksjoner svarer og stirrer tilbake.

The Blank Stare ble presentert ved Momentum 2013 og er den siste filmen i en trilogi.

Lester

BIOGRAFI
Nederlandske Gabriel Lester (1972) skaper kunstverk, filmer og installasjoner som tar utgangspunkt begjæret etter å fortelle historier. Samtidig konstuerer han omgivelser som støtter opp om disse historiene eller hinter til deres egne narrative fortolkninger. Tidligere kom dette ønsket til uttrykk gjennom prosa og komponering av elektronisk musikk. Senere, etter å ha studert film og deretter billedkunst, kan hans kunst typifiseres som filmatisk, uten nødvendigvis å bruke film og video.

Som i kinofilm, har Lesters praksis omfavnet alle tenkelige media og okkuperer både tid og rom. Kunstvekene introduserer flere spenningspunkter og er enten implititt fortellende, eksplisitt visuelle eller både-og. Disse kunstverkene avslører sjelden en eksplisitt beskjed eller singulær ide, men foreslår heller måter å relatere til verden, hvordan den er presentert og hvilke mekanismer og komponenter som konstituerer vår persepsjon og forståelse av den.

Kunstnerens nettside

Gabriel Lester Blank Stare 2

Foto øverst: Vegard KIeven © Punkt Ø | Andre foto: Stillbilder fra videoverk © Kunstneren.