Verket Pre-text er laget til MOMENTUM10 og kan oppleves både i Momentum kunsthall og i offentlig rom i Moss. Verket er en fortsettelse av et prosjekt Alves startet i 2012, hvor han velger ut tekster i bøker og gir boksiden et strøk maling for å fange ordene og setningene han vil (men aldri kan) huske for alltid. Konteksten ordene har sin opprinnelse i blir på denne måten sårbare for nye tolkninger – eller som Alves uttrykker det selv, det er en unnskyldning til å oppdage noe i andres indre tilstand, som stammer fra oss selv.

Pre-text tar for seg det problematiske i å oversette erfaringer til ord og særlig hvordan dette forholdet reflekterer spenningen mellom politiske og private følelser. I det store reklamemonteret i Momentum kunsthall har Alves valgt ut to sitater som preges av dette spenningsforholdet. “Who cares about politics when there are flames licking at your insides?” og “Words had always represented a wholly unrealizable territory of the feelings, of the heart.” Disse setningene er utdrag fra tekster av Karl Ove Knausgård og Laurence Durrel.

På veggene som omgir reklamemonteret er det installert 200 andre utsagn fra bøker som Alves har malt inn i hukommelsen.

I tillegg til installasjonen i kunsthallen har Alves laget 10 komposisjoner til reklamemontere som er plassert i Moss sentrum. Disse stiller spørsmålet “Hva får disse ordene deg til å tenke på?” og “Hva føler du?”. Dette gir publikum og innbyggerne muligheten til å gjøre seg opp en mening og dele sine reaksjoner på telefon og e-post. Reaksjonene blir dokumentert på Momentums nettside og konvertert til et lydverk som vil spilles av utenfor rådhuset i Moss under utstillingen.

André Alves Pre Text 3

HVA FØLER DU?
Hva får disse ordene deg til å tenke på?
Send en e-post til whatifeel@momentum.no eller legg igjen en beskjed på telefon +47 45972080

André Alves Pre Text 2

BIOGRAFI
André Alves (1981) er en spansk billedkunstner og doktorgradsstipendiat i kunstnerisk praksis ved Kunstakademiet i Valand. Han har tidligere studert ved Kunstakademiet i Finland (2013-16) og ble uteksaminert fra Universitetet i Cinciannati med mastergrad i tegning i 2011 med fullt stipend. Alves fullførte bachelorgraden sin ved Universitetet i Porto i 2005 og en mastergrad i kunstformidling ved samme universitet i 2009.

André Alves ser det avtagende politiske som en felles bekymring og knytter dette til aksepten av en fiksjon: det selvforsynte, autonome og overdrevne selvsikre subjektet idealiseres i en konkurrerende, ryktepreget og akkumulativ økonomi. Gjennom praktisk arbeid ser Alves på muligheten til å overgå en slik fiksjon ved å utvikle situasjoner der tegning, fortelling/tekst og bilde-dikt brukes til å pakke ut den økende av-politiseringen av den sosiale scenen og forvitringen av involveringsetikken.

Kunstnerens hjemmeside

André Alves Pre Text 1

Alle foto: Vegard KIeven © Punkt Ø