Nina Canell (f. 1979 i Växjö) er en billedkunstner som bor og arbeider i Berlin. I sin praksis utforsker hun hva som kjennetegner prosesser samt fordeling og tap av energi. Arbeidet bygger like mye på tilfeldige møter som på nærstudier, og er karakterisert av en syntaks av relasjoner og overføringer. Ved å tenke forbi det håndgripelige ved materialene ser hun skulpturen som en erkjennelseskanal, som er følsom for romlig-temporale variabler. Verkene hennes har blitt vist på store internasjonale utstillinger og er presentert i en rekke monografier og publikasjoner.

Tug, 2021

Denne gåtefulle skulpturen var en gang en del av et nett av nedgravde telekommunikasjonskabler. Den er både en readymade og en skulpturell intervensjon. Verket leder tanken hen på kompleksiteten i menneskelige relasjoner, fordelingen av ressurser og tilgang til kommunikasjonsmidler. Det er ikke åpenbart hvilken vei informasjonen flyter i dette som åpenbart er et toveis system. Det praktiske spørsmålet om fordeling har blitt stengt av – lukket inne i en hermetisk stump – og detaljene om hvordan det virker, forblir innhyllet i tvetydighet.

M11-Room12-3

Photo: Installation photo of Nina Canell’s Tug. Photographed by Momentum.