Sounding Matter

Omvisning i Galleri F 15 og verksted i F 15 verksted.

Sounding Matter er en lydutstilling som består av tre lydinstallasjoner. Tittelen kan oversettes med klingende materiale. I lydkunst er det ofte hverdagslyder, toner, klanger og lyden i seg selv som utforskes. I kontrast til musikk er det ingen melodi, fortelling, sang eller en begynnelse og slutt. Kunstner, musiker og scenograf Gunhild Mathea Olaussen arbeider med lyd, kropp, materialer og rom. I lydinstallasjonene utforsker hun lyder gjennom forskjellige materialer som kobber og glass. Hun er opptatt av det å lytte og at vi som publikum er med på å fullføre installasjonene hennes gjennom vår lytting og tilstedeværelse i rommet.

Onomatopoeia

Etter omvisning skal vi i F 15 verksted reflektere rundt fenomenet lydord eller onomatopoetikon, det vil si lydmalende eller lydhermende ord slik som brrrr, svisj, dunk-dunk. Elevene skal i grupper ta utgangspunkt i 3-5 lyder de hører ute for så å visualisere lydene, gjennom farge og form.

Periode for tilbud: onsdag 24. februar – fredag 13. mars
Fra kl. 9.00 – 15.00, tirsdag-torsdag
Omvisning: 1 time
Omvisning og verksted: 2 timer

Mer om utstillingen her.

 

KONTAKT OG BESTILLING

Formidlingsleder Guro Dyvesveen
dyvesveen@gallerif15.no
99 40 81 48

Formidlingskonsulent Anja Bjørshol
ab@gallerif15.no
99 51 77 95

 

NYHETSBREV
Meld deg på nyhetsbrevet til Galleri F 15 for å få info om fremtidige formidlingsopplevelser for skole.

Trykk her.

2 Resonans