«Walk and talk»
Kjell Varvin i samtale med kurator Monica Holmen
Galleri F 15, 23. januar kl. 14.00

På den siste dagen av utstillingen Intermediary Stages of A Never-Ending Process, del II kan du møte kunstneren Kjell Varvin og kurator Monica Holmen i samtale om utstillingen, prosessen og kunstnerskapet. Galleri F 15s Kunstfaglig avdelingsleder Maria Havstam gir en kort introduksjon, og omviser Trude Johansen styrer samtalen. Det legges opp til en uformell og åpen samtale der publikum også er velkommen til å delta.

I Intermediary Stages of A Never-Ending Process, del II har Kjell Varvin tatt tegning ut i rommet i form av romlige og geometriske installasjoner. Hans intensjon er at arbeidene oppleves som de er, uten tilknytning til den ytre verden, men mer som en umiddelbar opplevelse av rytmer, retninger, farger og former og hvordan disse «snakker» med hverandre på tvers av teknikk og format. Nettopp dette har også vært ledende i Holmens tilnærming til og arbeid med utstillingen, der en utforskning av arbeidenes iboende muligheter til å inngå i en rekke ulike komposisjoner står sentralt.

Kjell Varvin (1939) har vært en del av norsk kunstliv siden 1960-tallet. Han har stilt ut utallige steder i Norge og utlandet, ha gjort en rekke utsmykninger og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet. Kjell Varvin har stilt ut i Galleri F 15 og Momentumbiennalen tidligere.

Varmt velkommen!

Varvin2 08WEB

Varvin2 09WEB

Foto: Ingeborg Øien Thorsland / Galleri F 15