Galleri F 15

Gjensyn med Kjell Varvin

23. okt 2021 - 23. jan 2022

Intermediary Stages of a Never-Ending Process, del II 

Kurator: Monica Holmen

Galleri F 15 stengte dørene til Kjell Varvins utstilling Intermediary Stages of a Never-Ending Process fire dager etter at den åpnet 6. mars i 2021 på grunn av lokale Covid-19 tiltak. Å ende opp med knapt tre ukers visningstid var uheldig for denne utstillingen som det lå så mye arbeid bak. Galleri F 15 inviterer derfor til Intermediary Stages of a never-Ending Process, del II.

Varvin2 10WEB

Flere nye arbeider vises i utstillingens del II, og Kjell Varvins abstrakte, konstruktivistiske uttrykk, der det umiddelbare, intuitive og tilfeldige står sentral, presenteres i Galleri F 15s saler gjennom nye monteringsgrep. 

Varvins ideale er kaos, og en nærliggende kollaps peker mot hans vesentlige aspekter, nemlig forgjengelighet og foranderlighet.  De ulike komposisjonene i utstillingen gjenspeiler hans åpne tilnærming til hvor den kunstneriske prosessen bringer verket. Samtidig står hver linje, hver form, hvert stålstykke og objekt i et energisk forhold til hverandre. Referanser til musikk er underliggende, og samtlige verk preges av musikalitet og rytme. 

Varvin2 03WEB

Varvin2 04WEB

Varvin2 12WEB

Foto øverst: Eivind Lauritzen, resterende foto: Ingeborg Øien Thorsland.