Til MOMENTUM10 – The Emotional Exhibition har André Alves laget en installasjon i Momentum kunsthall i tillegg til 10 komposisjoner til reklamemontere rundt om kring i Moss sentrum. Både installasjonen og komposisjonene består av boksider som er malt over og kun etterlater utvalgte setninger av stor betydning. Kunstneren stiller spørsmålet “Hva får disse ordene deg til å tenke på?” og “Hva føler du?”. Publikum og innbyggere får videre mulighet til å svare på spørsmålet på telefon og e-post. Reaksjonene blir dokumentert på Momentums nettside og konvertert til et lydverk som vil spilles av i offentlig rom i Moss på sensommeren eller høsten.

HVA FØLER DU?
Hva får disse ordene deg til å tenke på?
Send en e-post til whatifeel@momentum.no eller legg igjen en beskjed på telefon +47 45972080

Les mer om André Alves

1

2

Alle foto: Ingeborg Øien Thorsland © Punkt Ø