Momentum 8

MOMENTUM 8: Tunnel vision

13. jun - 27. sep 2015

KURATORER
Jonatan Habib Engqvist
Birta Gudjonsdottir
Stefanie Hessler
Toke Lykkeberg

Kuratorbiografier

KUNSTNERE
Hrafnhildur Arnardottir a.k.a Shoplifter (IS/US), Brody Condon (MX/US), Steingrimur Eyfjord (IS), Valia Fetisov & Dzina Zhuk & Nicolay Spesivtsev (RU/BLR), Johanna Heldebro (SE), Minna L. Henriksson (FI), Sofia Hultén (SE/DE), Ferdinand Ahm Krag (DK), Agnieszka Kurant (PL/US), Cristóbal Lehyt (CL/US), Eva Löfdahl (SE), Joanna Lombard (DZA/SE), Lundahl & Seitl (SE), Fujiko Nakaya (JP), Christine Ödlund (SE), Ola Pehrson (SE), Edward Shenk (US), Daniel Steegmann Mangrané (ES/BR), Bjarni H. Thorarinsson (IS), Sissel Tolaas (NO/DE), Ryan Trecartin (US), Steina (Steina Vasulka) (IS/US), Emanuel Vigeland (NO), Julius von Bismarck (DE), Zhala (SE)

Kunstnerbiografier

_DSC7916

Curator team Birta Gudjonsdottir, Jonatan Habib Engqvist, Toke Lykkeber and Stefanie Hessler.

_DSC8501

Zhala performing at House//of//Foundation as a part of the opening programme

TUNNEL VISION 

Den 8. Momentumbiennalen utforsker tunnelsyn som en kulturell og kunstnerisk tilstand. Dagens nettverkskultur genererer ikke bare sterke hyperkoblinger, men også et spekter av avkoblinger som tillater mennesker og samfunn å være i sine egne bobler.   Momentum 8 fokuserer på kunstnere og kulturprodusenter som opererer i sin egen verden, styrt av en egen logikk og som konsekvent følger sine egne tanker.

Momentum 8 presenteres i Moss, byen hvor Edvard Munch levde og trakk seg tilbake i fire år. Ensomheten han satte så høyt her, og som fikk betydning for framdyrkelsen av hans eklektiske og høyst personlige stil, er ikke eksepsjonell. Den er heller eksemplarisk i forhold til den geografiske og kulturelle isolasjonen som har formet den nordiske tenkning.

Mens Momentum 8 undersøker fenomener symptomatisk for dagens samfunn og kultur, trekker biennalen også på tanken om «et eget rom» som en premiss for kunstnerisk praksis. Rådende teknologisk-vitenskapelig utvikling oppmuntrer til individualisme. Samtidig fremmer tilstanden segregerte samfunn der man kan fordype seg og forsvinne. Tilpasningen av Internett, gjennom massiv bruk av informasjonskapsler og matchende metadataalgoritmer, genererer såkalte filter-bubbles og you-loops. Brukerdata samles og distribueres på en måte som bestemmer hva vi finner, og senere også hva vi søker. Våre søk på nettet bekrefter dermed det eksisterende verdensbildet hos hver og en av oss. Hvis internett har fungert som et vindu mot verden, er det i økende grad vårt eget speilbilde som reflekteres tilbake på oss i skjermen.

Denne nedsenkningen i selvrefererende rundganger, reflekteres i en fornyet interesse for psykotropiske stoffer (kjemiske stoffer som virker på sentralnervesystemet) i befolkningen for øvrig. Mens den psykedeliske bevegelsen på 1960-tallet var opptatt av sinnets utvidelse eller frigjøring, er det som interesserer her, opplevelsen av avgrensning eller innsnevring av sinnet – en tilstand som likner på den man kan oppnå gjennom transe eller meditasjon.

En slik fokusering kan for eksempel vise seg i form av en besatt klaustrofobi hvor det å ha innsikt er klargjørende, rett og slett fordi alt annet er sjaltet ut. Nedsenket i en konstant flyt av informasjon ser vi at simultan multi-tasting og konsentrasjon er nødvendig.  I dag blir nye kjemikaler, medikamenter og teknologier brukt for å skape et tunnelsyn som begrenser hele spekteret av informasjon, og vår tilgang til den.

Ved å vise til konspirasjonsteorier, paranoia og endrete sinnstilstander utforsker biennalen det som man kan kalle komprimert bevissthet, det som kan virke incestuøst, navlebeskuende eller overfølsomt.

Temaet tunnelsyn utfolder seg under Momentum 8, som en multisensorisk opplevelse som utløser endringer i sinnstilstander og fysisk bevissthet. Utstillingen tar sikte på å skape en atmosfære som appellerer til alle seks sanser, og å koble sammen kunstverk og arrangementer på tvers av tid og sted.

Kuratorteam Momentum 8
Jonatan Habib Engqvist, Birta Gudjonsdottir, Stefanie Hessler, Toke Lykkeberg

 

MOMENTUM 8

Den 8. Momentumbeiennalen er en manifestasjon, og et uttrykk for kunstneriske og kuratoriske ideer. Her presenteres en
konsentrasjon som er sjelden, om ikke uten sidestykke i Norge og Norden. Kuratorenes konsept og crossovertema, Tunnel
Vision, utløser både refleksjoner og en viss sensualitet.

Selv om Momentum opprettholder en sterk interesse for, og et engasjement i det nordiske, begrenser ikke dette tilfanget til
kunstnere som kun inngår i den nordiske regionen. Vi tror dette ville ha vært eksklusivt og trangsynt. Denne følelsen av åpenhet
kan også bli funnet blant samtidskunstnere selv, som tror på en mer global holdning, og ikke definerer seg som tilhørende
et bestemt sted, men mer som en del av en internasjonal kunstscene

Mange takk til kuratorene Jonatan Habib Engqvist, Birta Gudjonsdottir, Stefanie Hessler og Toke Lykkeberg, og alle kunstnere fra mange land over mange kontinenter som har bragt oss MOMENTUM 8 – Tunnel Vision. Uten den årlige økonomiske støtten og entusiasmen fra byen Moss, Østfold Fylkeskommune og Kulturdepartementet, kunne biennalen ikke eksistere.
Vi er også takknemlige for våre mange støttespillere og samarbeidspartnere.

Dag Sveinar,
Direktør Punkt Ø – Galleri F 15 og Momentum

 

MOMENTUM8 READER

DOWNLOAD SHORT GUIDE

_DSC7794

momentum04_web

momentum29_web

Alle foto: Ingeborg Øien Thorsland ©Punkt Ø