Momentum 9

MOMENTUM 9: Alienation

17. jun - 11. okt 2017

KURATORER

Gunhild Moe
Ilari Laamanen
Jacob Lillemose
Jón B. K. Ransu
Ulrika Flink

Kuratorbiografier

KUNSTNERE

Abigail deVille (US), Atelier Cyberspace (DK), Búi Aðalsteinsson (IS), H.R. Giger (CH), Johannes Heldén (SE), John Duncan (US), Jone Kvie (NO), Jussi Kivi (FI), Jenna Sutela (FI), Kapwani Kiwanga (CA), Kjersti Vetterstad (NO), Levi Van Veluw (NL), Linda Persson (SE), Mediated Matter (US), Museum of Nonhumanity (FI), Olga Bergmann & Anna Hallin (IS), Patricia Piccinini (AU), Patrick Jackson (US), Pinar Yoldas (TR), Public Dreaming (NZ), Ragnar Þórisson (IS), Rana Hamadeh (LB), Rolf Nowotny (DK), Serina Erfjord (NO), Sonja Bäumel (AT), Stathis Tsemberlidis (GR), Third Ear (DK/US), Trollkrem (NO), Wael Shawky (EG), Ylva Westerlund (SE)

ARENAER

For niende gang ble den nordiske samtidskunstbiennalen MOMENTUM arrangert i Moss. Biennalen kunne oppleves i Galleri F 15 og Naturhuset på Alby, i Momentum kunsthall, Vannverket og House//of //Foundation i Møllebyen i Moss, samt i Parkteateret i Moss sentrum.

DIGITAL PLATFORM

3 Foto IngeborgØienThorsland 02

4 Foto IngeborgØienThorsland 03

M Ø T E R  O G  T R E F N I N G E R M E D  D E T  F R E M M E D E

Siden oppstarten i 1998 har MOMENTUM presentert de mest engasjerende kunstverkene og de mest interessante kunstnerskapene i norsk og nordisk sammenheng. Biennalen er etablert som den kanskje viktigste mønstringen av samtidskunst i Norden.

Den niende utgaven av Momentumbiennalen tar utgangspunkt i begrepet fremmedgjøring. Med fremmedgjøring viser kuratorene til en samtidsverden der fremmede prosesser og aktører blir en integrert del av våre liv som følge av teknologiske, økologiske og sosiale transformasjoner. Vi møter og har trefninger med det fremmede hver dag. Fremmedgjøring er vår samtids betingelse. Men til tross for mer informasjon og flere kommunikasjonsformer enn noen sinne, er situasjonen utfordrende.  M9 tar opp denne forvirringen og leter iherdig etter nye verktøy for å oppnå bedre forståelse av menneskets tilstand, ved krysspollinering av metoder, kategorier og disipliner.

T R A N S D I S I P L I N Æ R E  U T F O R S K N I N G E R

De kreative praksisene som vises på M9 er uttrykk for en transdisiplinær utforskning under ekspansjon.  Praksisene vil ta opp fremmedgjøring med fokus på tre områder: 1) kropper, objekter og teknologier, 2) økologi og 3) strukturer og samfunn.

De tre områdene er tenkt å være overlappende og gjensidig bundet sammen. Det manifesterer seg i enkeltarbeider, og gjennom de mange forbindelsene disse arbeidene skaper. Biennalen tar opp dagsaktuelle temaer knyttet til kulturelle og geografiske grenser, biopolitikk og sosial ulikhet. Arbeidene på biennalen taler til den lokale konteksten i Moss, forgrener seg videre og tar initiativ til å delta i bredere diskusjoner.

M O T  E K S T R A O R D I N Æ R E  F R E M T I D E R

Med fremmedgjøring som tema vil M9 presentere forskjellige og motstridende måter å oppleve, forklare og forestille seg verden på nytt. Fremmedgjøring kan potensielt utvide horisontene for våre liv i dag, få oss til å tenke og handle progressivt og innlede endring. M9 vil derved hilse det fremmede velkommen, også det fremmede i oss selv, uten forutinntatte idéer om det som er kjent og ukjent. Den vil hilse det fremmede velkommen som en utfordring til nåtiden, så vel som et ønske om bedre, ekstraordinære fremtider.

5 Foto IngeborgØienThorsland 04

6Foto IngeborgØienThorsland 05

7 Foto IngeborgØienThorsland 06

Alle foto: Ingeborg Øien Thorsland © Punkt Ø