Momentum 2010

Momentum Design – Om design, kunst og rommet mellom

3. jul - 3. okt 2010

Hva skjer i skjæringspunktet mellom kunst og design? Det var den sentrale problemstillingen for utstillingen som viste både kunst og design, og spesielt undersøker hvordan disse to feltene inspireres og påvirkes av hverandre.

Samtidskunst er en grenseoverskridende praksis som problematiserer mange aspekter ved våre liv, samfunn og eksistens. For samtidskunstnere er det å arbeide mot designfeltet en del av kunstens undersøkende holdning til samfunnet. Men hva med designere som tar i bruk konseptuelle strategier for å problematisere sin egen praksis?

Den historiske forskjellen mellom billedkunst og design er ulike produksjonsmetoder. Tradisjonelt har designeren produsert objekter som gir oss en bedre hverdag, mens billedkunstneren har produsert ytringer og inntatt en konseptuel kritikk av samfunn og hverdag.

Et økt fokus på design er viktig for å klargjøre et begrep som i dag framstår som uoversiktlig. I denne sammenhengen var det interessant å sette design og kunst i sammenheng for å belyse gjensidig inspirasjon og sammenfallende strategier mellom to kreative felt som tidligere har framstått som adskilte.

MomentumDesign hadde et nordisk fokus, og hele 23 kunstnere og designere fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge var med, etablerte og nyutdannede.

Kuratorteam: Guro Dyvesveen, Maria Havstam og Siv hofsvang

Hareide Design hedres med delutstilling

MomentumDesigns fokus på design ble ytterligere vektlagt gjennom Hareide Designs delutstilling i utstillingen. Byrået viste en historisk og fremtidsrettet utstilling som også markerte deres 10- års jubileum. Her fikk vi innblikk i produkt- og industridesign, men også overganger til kunstfeltet i presentasjonen av billedkunstner Jenny Rydhagens verk som er inspirert av Hareide Designs prisbelønte design Startloop.