De nyeste skulpturene til den svenske kunstneren Erik Öberg er intrikate i sin detaljrikdom, og intenst følelsesladde i sin fremtoning. Eriks skulpturer henspiller på stillebentradisjonen som ofte har skjulte betydninger og symboler. På bakgrunn av denne tradisjonen kan man si at hans verk inneholder en skjult kommentar til grådighet og forbruk, og et forvarsel om fremtiden vår.

Erik Öbergs skulpturer er intrikat oppbygd, med både skjøre og varme materialer. Objektene som dermed oppstår, vekker en fornemmelse av usikkerhet ettersom de kan være både myke og sterke, døde eller levende, flyktige eller bestandige.

80

All photos: Ingeborg Øien Thorsland © Punkt Ø

BIOGRAFI
Erik Öberg (f. 1987) er en svensk kunstner basert i Stockholm. I 2017 gikk han ut av  Konstfack – Universitetet for Kunst, Kunsthåndverk og Design i Stockholm med en mastergrad i tekstil.

Öbergs skulpturer dveler mellom utstopning og botanikk, forførelse og brutalitet. Arbeidene undersøker temporalitet og begjær likesom forventninger og antagelser for naturen samtidig som den forstyrrer den. Öberg leder betrakteren inn i dualiteten mellom intensjoner og konsekvenser av å konstruere utopi og brutalitet i antroposentrisme, der kjennskap til det familiære er transformert til noe fremmed. Erik Öbergs arbeider er siden han ble uteksaminert vist på Björkholmen Galleri, Crum Heaven, Konsthall Marieholm og Gustavsbergs Konsthall.

Kunstnerens nettside