Filmen Mama Dada Gaga av den svenske kunstneren Åsa Cederqvist er inspirert av livets manuskript, og den beveger seg mellom virkelighet og fantasi. Som tittelen antyder, henspiller ordene på de første lydene babyer lager når de lærer å snakke, og er forbundet med Cederqvists interesse for kunstspråk og hvordan dette kan gjøres tilgjengelig og bli forstått.

Filmen, i likhet med livet selv, er uforutsigbar og beveger seg mellom fortid, nåtid og fremtid, hvor vi får se scener hentet fra hennes liv og fremført sammen med hennes egen mor og lille datter. Bevegelsene mellom manus og improvisasjon fører til samtaler om sårbarhet, forvandlende tilblivelsestilstander samt hvordan hun har utviklet parallelle roller som kunstner, mor og partner.

Åsa Cederqvist

BIOGRAFI
Åsa Cederqvist arbeider med film, installasjon, skulptur og performance i et grensesnitt mellom fiksjon – virkelighet, haptisk – konseptuell, tydelig – rasjonell. Åsas arbeider med en spesifikk personlig mytologi stammer fra en interesse i terapeutiske metoder, adferdsvitenskap og samarbeidsprosesser. Hennes arbeid beveger seg mellom dokumentarfeltstudier, iscenesatte performanser og fysisk interaksjon, som alle har som må å pushe forventningene til formatet, estetiske hierarkier og uttrykksformer.

Gjennom å spille et spill, studere kunnskapsproduksjon, personlig utvikling, adferdsvitenskap, og gjennom bruk av forventninger og spenninger, er hennes pågående praksis satt til å manifestere betydningen av fysisk forståelse og en ikke-rasjonell og flerlagskommunikasjon. Innebygget ligger forsyningen av hverdagsmagi, meningsproduksjon, dramatisk drama og co-kreative prosesser.

Nylige utstillinger/performanser: Some kind of Metabolism, Katrineholm Art center (2018); Film screening, HILDE L.A; Rest in the Furrows of my Skin, Kunsthaus Hamburg; The Potential Space, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, States of Change, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Playtime – a screening program, Yorkshire Dance in Leeds (2017); Suspension, Motifs and game, Österängens Art center, Jönköping (2016); Gestures and Gaps, Wetterling gallery (2015); HV-140 Years, HV-gallery (2014); The Cabinet and Beyond, Gallery Verkligheten, Umeå (2014); Canni-Balls -in production, Ausland, Berlin (2014); Power is Exercised, Bomuldsfabriken, Arendal (2013); Sindrome – Context, Modes and Structure, La Capella, Barcelona (2013); Excavation, Wetterling gallery, (2013); Playing with Dead Things, Steinsland Berliner (2013); Sideshow – Tanz im August, Berlin (2012); Darker than Night, Casino Metropolitano, Mexico City (2010); Construction 01:12 + The Cabinet, Konsthuset, Uppsala (2011); Swedish Conceptual Art, Kalmar Konstmuseum, Kalmar (2010).

Åsa arbeider som førsteamanuensis I billedkunst på tekstilprogrammet ved Konstfack, Stockholm.

Kunstnerens hjemmeside

Åsa Cederqvist 2

Alle foto: Vegard KIeven © Punkt Ø