Besøk i Galleri F 15

Galleri F 15 tilrettelegger for følgende smittevernstiltak for besøkende:
• Maksimal kapasitet i galleriet er 30 personer
• Besøkende skal holde minst en meter avstand både i galleriet og utendørs
• Når det ikke er mulig å holde avstand skal besøkende bruke munnbind
• Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme
• Det er publikums ansvar å se til at reglene overholdes