Smittevernstiltak

Besøk i Galleri F 15 og Moss kunstforening

Følgende smittevernstiltak gjelder for besøkende i Galleri F 15 og Moss kunstforening:
• Maksimal kapasitet er 15 personer i Galleri F 15 og 20 Moss kunstforening.
• Hold avstand til andre besøkende også utendørs og i paviljongene.
• Det er publikums ansvar å se til at reglene overholdes.
• Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon bør bli hjemme.