Smittevernstiltak

Besøk i Galleri F 15

Gjeldende smittevernstiltak gjelder besøkende i Galleri F 15:
• Hold 1 meter avstand til andre i hele galleriet.
• Maksimalt 2 – 3 personer per rom i utstillingen.
• Det er publikums ansvar å se til at reglene for avstand og antall personer i hvert rom overholdes.
• Kø for kjøp av billett er etablert i galleributikken. Ikke gå frem til disken før det er ledig.
• Vent til trappen er ledig før du går opp eller ned. Ikke berør rekkverket.
• Personer som har felles husholdning, eller som allerede er tett på hverandre kan telle som 1 person der det er god nok plass til at 1 meters regelen overholdes.
• Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon har ikke adgang til galleriet.
• Det er ikke tillatt å berøre varer man ikke skal kjøpe i butikken. Ved behov for å se nærmere på en vare, ta kontakt i resepsjonen.