Smittevernstiltak

Besøk i Galleri F 15

Galleri F 15 tilrettelegger for følgende smittevernstiltak for besøkende:
• Maksimal kapasitet i galleriet er 15 personer
• Besøkende skal holde minst en meter avstand både i galleriet og utendørs
• Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme
• Det er publikums ansvar å se til at reglene overholdes