Smittevernstiltak

Besøk i Galleri F 15

Følgende smittevernstiltak gjelder for besøkende i Galleri F 15:
• Maksimal kapasitet i Galleri F 15 er 10 personer.
• Hold 2 meter avstand til andre i hele galleriet.
• Maksimalt 2 – 3 personer per rom i utstillingen.
• Bruk gjerne munnbind i hele galleriet.
• Ikke gå frem til resepsjonen før det er ledig.
• Vent til trappen er ledig før du går opp eller ned.
• Ikke berør rekkverket i trappen.
• Det er publikums ansvar å se til at reglene for
avstand og antall personer i hvert rom overholdes.
• Personer som bor sammen teller som 1 person forbeholdt at de overholder avstand på 2 meter fra andre.
• Det er ikke tillatt å berøre varer man ikke skal kjøpe i butikken. Ved behov for å se nærmere på en vare, ta kontakt i resepsjonen.
• Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke besøke galleriet!