Momentum og Galleri F 15 er bærebjelker for norsk samtidskunst. Venneforeningen ønsker gjennom sine aktiviteter å skape entusiasme for samtidskunsten.

Vedtekter

Klikk her for foreningens vedtekter

Bli venn og få nye venner!

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Et medlemskap i venneforeningen er samtidig en støtte til kulturlivet i galleribyen Moss.

Meld deg inn på venner@gallerif15.no eller SMS til 977 27 822. Husk å angi medlemmets navn, adresse, e-mail og mobilnummer.

Kontingenten er 250 kr og betales til konto nr. 78740577378.

Styret

Styrets sammensetning 2024

Leder: Birgitte Simers
Sekretær: Marit Winnem
Kasserer: Ove Ronald Fevåg
Styremedlemmer: Tina Fjotland, Ragnar Voss, Rune Boutroue Bekkhus

Leder Birgitte Simers er venneforeningens representant i styret til Galleri F 15.
F 15 og Momentums venner på Facebook

04 Kunstogbobler Web Foto Ingeborg Øien Thorsland

02 Kunstogbobler Web Foto Ingeborg Øien Thorsland

Foto: Ingeborg Øien Thorsland