Galleri F 15s styre

Anne Hilde Neset. Styreleder. Henie Onstad Kunstsenter

Egil Frode Olsen. Viken fylkeskommune

Mar Gueye. Viken fylkeskommune

Christian Larsen. Moss kommune

Therese Evensen. Moss kommune

Birgitte Simers. F 15 og Momentums venner

Truls Solerød Johnsen. Ansattes representant

 

Varamedlemmer

Birgitte Espeland. Kistefoss Museum

Hans Gerhard Meier. Viken fylkeskommune

Knut Olav Brekklund Sæves. Viken fylkeskommune

Tone Esbjug Podhorny. Moss kommune

Marit Winnem.  F 15 og Momentums venner

Nicolas William Hughes. Ansattes representant

På bildet fra venstre: Birgitte Simers, Dag Aak Sveinar, Mar Gueye, Anne Hilde Neset, Egil Frode Olsen, Truls Solerød Johnsen og Therese Evensen.
Foto: Ingeborg Øien Thorsland / Galleri F 15

Strategidokumenter

Strategi 2020 – 2025