Galleri F 15

Edvard Munch – Hans mesener, samlere, hjelpere og venner 1900 – 1916

12.feb - 4.mai

Målet for utstillingsprosjektet er å løfte fram og utforske administrasjonen av Edvard Munchs kunstnerskap innenfor tidsperioden 1900 – 1916, med fokus på de store meséner og samlerne: Konsul Christen Sandberg, Max Linde, Ernst Thiel, Rasmus Meyer, Axel Romdahl, Carl Steinbart, Hugo Perls med flere. Dette omfatter arbeider utført i eller med motiver fra Munchs steder i Åsgårdstrand, Kragerø, Hvitsten og Moss, samt besøk og opphold i Lübeck, Stockholm, København, Berlin, Bergen og Gøteborg.

Motivene omfatter portretter (helfigur-, dobbelt-, familie- og gruppeportretter), miljø og landskap fra stedende Munch bodde og spesielt malerier med vinterlandskaper.

Galleri F 15 har jobbet med Edvard Munch og hans kunstnerskap flere ganger tidligere. Utstillingen blir den tredje i en utstillingsrekke som utforsker ulike temaer og aspekter av Munchs kunstnerskap. Den følger opp utstillingene Edvard Munch i Moss. Kunst, krig og kapital på Jeløy 1913-1916, fra 2014, og Fruktbar jord. Munch i Moss. 1913-1916, fra 2016.

I tillegg har Galleri F 15 utgitt en rekke publikasjoner og tekster om Munch gjennom årene. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, publikasjoner som følger utstillingene. Edvard Munch i Moss. Kunst, krig og kapital på Jeløy 1913-1916 (2014) av Hans-Martin Frydenberg Flaatten, Fruktbar jord. Munch i Moss 1913-1916, (2016) av Frank Høifødt og Edvard Munch i Moss 1913-1916. Undervisningshefte for 7. trinn (2017) av Guro Dyvesveen.

Takk for innlån fra private samlere, KODE, Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur og Thielska Galleriet.

Kuratorer: Hans-Martin Frydenberg Flaatten og Dag Aak Sveinar

Foto: Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15. Fra utstillingen Fruktbar Jord. Munch i Moss 1913 – 1916.
Avbildet maleri: Edvard Munch – Forføreren (1913).