Galleri F 15

Tendenser 2011

2. apr - 5. mai 2011

NY NATUR

Galleri F 15s årlige utstilling med fokus på samtidskunsthåndverk. I år arrangeres den for 38. gang.

Anne Line Sund (N), Gunvor Nervold Antonsen (N), Hanna Hedman (S), Hanna Stahle (S), Jenny Klemming (S), Jim Darbu (N), John Kåre Raustein (N), Mårten Medbo (S), Susanne Forsström (S), Synnøve Øyen(N) og Tanja Sæter (N).

Kurator: Irene Nordli

Kunsten og naturen

Kunsten har bestandig vært nært knyttet til naturen, både på det begrepsmessige og det praktiske plan. Grunnleggende er kunst det stikk motsatte av natur, men samtidig har naturen tradisjonelt levert alt fra materialer, former og farger, til motiv og kontekst til kunsten. I samtidskunsten har imidlertid naturen spilt en mindre framtredende rolle – i det minste fram til nå.

Naturen som råmateriale og ideal

Finnes det en ny natur? Skillet mellom hva som er naturlig og hva som er kunstig blir stadig mindre tydelig. Men har måten kunstnere ser på naturen i dag endret seg fra hvordan de har sett på naturen tidligere? Som tittelen Ny natur indikerer, forsøker denne utstillingen å vise hvordan en del kunstnere lager arbeider som kunne ha vært natur eller som minner oss om natur. Kunstnerne i utstillingen bruker på ulike måter naturen som sitt råmateriale og som ideal, men naturen utvikles til egne kunstverk. Kanskje ser vi også her kunstnere som gjennom sine arbeider viser en form for omsorg for naturen?

Kunst som utfordrer vårt bilde av hva natur kan være

Tradisjonelt sett har mange kunstnere vært opptatt av naturskildringer og søkt å gjenskape naturens visuelle kvaliteter og inntrykk. I Ny natur møter vi arbeider som utfordrer vårt bilde av hva natur kan være. Utstillingens arbeider viser troverdige konstellasjoner av landskap, planter og dyrelignende vesener. Vi finner arbeid som tar utgangspunkt i det vakre, det ubehagelige og det kaotiske, og arbeider som forsøker å skape orden.

Utstillere

Gunvor Nervold graver fram historier fra skauen i sine tekstilarbeider. Hun har laget sitt utstillingsrom til en skog vi nesten kan gå oss vill i. Det er rå, energiske krefter og farlige løkker vi må passe oss for blant utemmede arbeider, der noen riktignok er strukket opp bak glass og på ramme.

Hanna Stahle har også et rom til rådighet som hun kaller – En plass på jorden. Her finner vi en modellverden av små stykker av landskap, land, kontinent eller bare en bit uspesifisert mark hvor hver del bærer spor av menneskelig liv. Vi ser forlatte miljøer som med sine fragmenter og symboler antyder tidligere eller kommende hendelser. Arbeidene viser en stor materialrikdom i nye konstellasjoner.

Jim Darbu presenterer arbeidet Antagonistene. Han har hentet sin inspirasjon fra dyrenes verden. I denne installasjonen har tre figurer med gevir viklet seg inn i hverandre som om de befinner seg i en fastlåst konflikt. Keramikken viser seg frem uglasert i de nye skapningene.

I samme rom er Susanne Forsströms smykker i metall montert. De framstår som små hemmelige rom og åpninger inn mot en annen forestillingsverden. En verden utenfor vår rasjonelle og materielle virkelighet – ut av kaoset er små rom bygget opp og disse kan du bære med deg.

I Mårten Medboes arbeider lever leirens kvaliteter videre i vesener med titlene Creatures og Lost. Uforglemmelige. Hjelpeløse og myke ligger de der og virker mer levende enn døde. Skulpturene gjør oss usikre. Hvor kommer de fra? Er de fra vår natur eller fra en ny natur vi ikke kjenner helt til?

Synnøve Øyens arbeider viser arbeider med overdimensjonerte og urolige tråder tredd igjennom oppspente lerreter. Det er som om broderiet ønsker å opphøye seg selv, men samtidig ikke er helt sikker på hva som er rette og vrange. Det finnes ikke lenger et motiv. I hennes arbeider på papir ser vi stille forsøk på å tegne jevne rette streker. Uregelmessighetene tar likevel forsiktig over og skaper liv og bevegelse i arbeidet.

Jenny Kemmings kunst og naturstudier er montert på plansjer som henger på vegg. Hun finner mange av sine materialer i naturen. Hennes arbeider utfordrer oss til å reflektere over hva som er vakkert i naturen og naturens hierarkier. Taustumper og trebiter glitrer ikke som diamanter, men i hennes arbeider opphøyes disse sammensatte naturfragmenter til en ny estetiske helhet. Jenny Klemming får oss til å reflektere over smykket som bærer av personlige minner og sosial status.

Anne Line Sundts keramiske arbeider er undersøkelser av vår natur – når begynner den og hvor slutter den? Hennes eksperimentelle former kommer ut av fordypning og mestring av det keramiske håndverket. Detaljrike overflater på organiske former som minner om noe vi kanskje har sett i skogen en gang, en rar vekst, en merkelig rot eller en hul form som igjen referere til keramikkens historie.

Tanja Sæters arbeid Alt er alt, tar for seg store tema som udødelighet og evig liv. I installasjonen bruker hun mange forskjellige materialer. Glass er blåst til organiske former og plassert på et høyt bord og på et linklede spent opp over bordet. I rommet finnes også løker som spirer i jord og betong.

John Kåre Raustein viser to helt nye arbeider som heter Fasett og Sverm. I begge disse tekstile arbeidene utforsker han hvordan han kan utnytte stoffets naturlige egenskaper som fall, tyngde og stivhet. Han presser disse egenskapene til stoffet kollapser og nye rom oppstår. Levende og organiske former trer tydelig frem.

I det mørklagte prosjektrommet finner vi Hanna Hedmans arbeider. Dramatiske skygger presser arbeidene ut i rommet mot oss. Vi ser smykker laget av tynne lag av sølv og kobber og andre materialer. Superorganiske og skulpturelle arbeider fulle av detaljer. Undersøkelser av det vakre er satt opp mot det melankolske og det mørke.

Gunvor Antonsen. Tekstil

Gunvor Antonsen. Teksti