Den norske kunstneren Ina Hagen benytter performance of intervensjoner i sin praksis og utforsker internettforumskultur og hvordan det påvirker oss. For MOMENTUM10 har hun laget et digitalt verk som er stedsspesifikt tilknyttet Bredebukt, en strand like ved Galleri F 15. Ina Hagen inviterer deltakerne til en vandring i stillhet, hvor de møter på gjenstander knyttet til Albys historiske hager før de ankommer stranden, hvor det brenner to bål. Gjennom tilknytningen til naturen og tilknytningen til et lokalt nettverk man får tilgang til via mobiltelefonen får deltagerne en invitasjon inn i et chatrom og et arkiv. Innenfor denne parallelle, digitale virkeligheten får deltakerne ta del i en samtale om ordet «before», i tillegg til havet og bålene som konseptuelle og historiske sentere. Samtalen guides av en samtidig tekstperformance av Hagen selv, som er interessert i følelser som sinne og apati gjennom den kollektive opplevelsen og diskusjonen som oppstår i chatrommet.

Deltakerne bes på forhånd om å ikke snakke sammen under samlingene. Performancen ender med at bålene slukkes med sjøvann og etterfølges av en ti minutter lang gruppesamtale mens man går gjennom skogen og Albyhagen på vei tilbake til Galleri F 15.

Verket inneholder bidrag fra kunstnerne  Damla Kilickiran, Hannah Mjølsnes ogValentina Desideri.

Du kan ta del i performancenIn the Before Over Shore (2019)
Lørdag 8. juni kl. 15.30, 16.00 & 16.30
Søndag 30. juni kl. 13, 14 & 15
Søndag 25. august kl. 13 & 15
Lørdag 7. september kl. 13 & 15

InaHagenPerformance 17 Foto IngeborgØienThorsland.jpg

BIOGRAFI
Ina Hagen (f.1981, Norge) bor og arbeider i Oslo. Hennes arbeid utforsker lag av forståelse mellom publikum, kunstverk og kunstner. Gjennom å konstruere performative situasjoner og plattformer, samler Hagen situerte historier, samarbeid og deltakende handlinger. Disse situasjonene går mellom det virkelige og fiksjon, det psykologiske og det digitale, og skaper forekomster av kollektiv, kritisk refleksjon. Hun har drevet den kunstnerstyrte plattformen Louise Dagny, sammen med kunstneren Daisuke Kosugi, fra deres hjem og tilstøtende butikkframside siden 2016. Hagen har utstilt på: Coast Contemporary, NO; INCA, Seattle, US (Solo); Kunsthall Charlottenborg, Copenhagen DK; Podium, Oslo NO, blant flere steder. Kunstner-residenser inkluderer: IASPIS Stockholm, SWE (2019-2020); Capacete, Rio de Janeiro, BR (2018); BAR Project, Barcelona, ES (2017).

Kunstnerens nettside

InaHagenPerformance 18 Foto IngeborgØienThorsland.jpg

InaHagenPerformance 7 Foto IngeborgØienThorsland.jpg

Alle foto: Ingeborg Øien Thorsland © Punkt Ø