Den meksikanske kunstneren Julieta Aranda benytter seg av en rekke forskjellige medier og ulike taktile materialer når hun utforsker hukommelse, tid og kommersiell handel. Gjennom sin kunstneriske prosess observerer, identifiserer og presenterer hun fortellinger som vanskelig lar seg avklare som fakta eller fiksjon. I Momentum kunsthall viser Julieta en skulpturell installasjon hvor teknologiske prosesser og media kommer sammen for å påvirke konstruksjonen av et bilde. Vi ser hvordan manipulasjon av det gjenkjennelige blir til noe kunstig. Julieta Aranda utfordrer oss til å reflektere over hvordan vi betrakter informasjon og hvordan informsjonsspråkkt har utviklet seg til å bli mer virkelighetsfjernt.

Julieta Aranda har også et verk på Galleri F 15 under MOMENTUM10.

Julieta Aranda All The Memory Of The World (Bodies) 5

BIOGRAFI
Julieta Aranda (1975) er originalt fra Mexico City, men bor og arbeider i dag i Berlin. Arandas kunstneriske praksis er sentrert rundt hennes involvering med sirkuleringsmekanismer og ideen om en «poetikkens sirkulasjon»; hennes interesse for science-fiction, romfart og friksjonssoner; muligheter for en politisert subjektivitet gjennom persepsjon og bruk av tid, og forestillingen om makt i det forestilte. Julieta Arandas arbeider spenner fra installasjon, video og trykte medier, og hun har en spesiell interesse for dannelsen og manipulasjonen av kunstnerisk utveksling, og subversjonen av tradisjonelle begreper om handel gjennom kunstproduksjon.

Som redaktør for journalen E-flux og medredaktør av journalens nettplatform sammen med Anton Vidokle, har Julieta Aranda utviklet prosjektet Global Contemporary Travel, Time/Bank, Pawnshop, og E-flux video rental. Det meste startet fra New York, med videre nedslag på arenaer verden over.

I tillegg til Arandas mange galleriutstillinger er arbeidene hennes vist internasjonalt på steder som Martin Gropius Bau, Berlin (2019); FACT Liverpool (2018), PAM – Public Art Munich (2018), Museum of Contemporary Art, Detroit (2017), CAP Bordeaux  (2018), Der Tank, Basel (2016), Guggenheim Museum (2015, 2009), 56th Venice Biennale (2015), Kunsthalle Fridericianum, Kassel (2015), 8th Berlin Biennale (2014), Berardo Museum, Lisbon (2014), Witte de With (2013 and 2010), Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce, Genova (2013), MACRO Roma (2012) Documenta 13 (2012), N.B.K. (2012), Gwangjubiennalen (2012), 54th Veneziabiennalen (2011), Istanbulbiennalen (2011), Portikus, Frankfurt (2011), New Museum NY (2010), Kunstverein Arnsberg (2010), MOCA Miami (2009), Museum of Contemporary Art, Chicago (2007), 2nd Moscow Biennial (2007) MUSAC, Spain (2010 and 2006),og VII Havanna Biennial; og mange andre steder.

Julieta Aranda All The Memory Of The World (Bodies) 1

Julieta Aranda All The Memory Of The World (Bodies) 3

Julieta Aranda All The Memory Of The World (Bodies) 4

Alle foto: Vegard Kleven © Punkt Ø