Thomas Østbye
Enhver har rett til
Film. 31 min. loop
25.september -4.oktober 2021

OM FILMEN:
I 2016 saksøkte norske miljøorganisasjoner den norske stat, fordi de mente at statens tillatelser til oljeutvinning i Barentshavet var i strid med miljøparagrafen (Grunnloven § 112) – en paragraf som har til hensikt å sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima. Saken ble omtalt som århundrets rettssak og skapte stor offentlig debatt.

Med en observerende form og argumentasjon fra begge sider av saken, tvinger filmen ENHVER HAR RETT TIL en til å reflektere over om Norge har ansvar for å verne om naturen og klimaet. Som seer blir du publikum i en rettssak, der grensene mellom juss og politikk går inn i hverandre. Dokumentaren er filmet utelukkende inne i rettssalen i Borgarting lagmannsrett 2019 og i Høyesteretts hus 2020. Filmen på 31 minutter er et utvalg av om lag 100 timer med rettssak. Filmen har blitt vist i forskjellige settinger fra kinoer, gallerier, offentlige rom, veiblokader, på Klimahuset i Oslo og for skoleklasser.

Filmen  vises som del av programmet ‘Folkets Arena’ på Galleri F 15, og inngår i formidlingsseminaret Øyepå Momentum 2021, i regi av DKS Oslo, DKS Nordland, DKS Viken, Kulturtanken og Nasjonalmuseet.

Thomas Østbye (f. 1979) er en norsk regissør, kjent for å kombinere kunstneriske refleksjoner om dokumentarsjangeren med samtidige politiske spørsmål. Østbye lager også kunstinstallasjoner, foto, interaktiv film og driver produksjonsselskapet PlymSerafin. Tidligere filmprosjekt som ‘Imagining Emanuel’, ‘HUMAN’ og ‘In your dreams’, har seg imellom mottatt flere kunst- og filmpriser og blitt vist ulike steder fra NRK til Museum of Modern Art (MoMA) i New York.

Foto øverst: Truls Solerød Johnsen