PETER PAN 20. juni – 1. juli 2021

En blikkåpnerproduksjon på Galleri F 15
Konsept / foto Ludvig Rakeng Mpagi (Blikkåpner 20/21)

Peter Pan var den første aktiveringen av Sylinderpaviljongen, 2021 – SA-R

Utstillingen forteller om Peter Pan som var overbevist om at han slapp å bli voksen. Den grønnkledde og nesten alltid smilende karakteren levde et eventyrlig liv i Neverland. Her er ingen Tingeling, flypulver eller magiske skoger.

Foto: Eivind Lauritzen / Galleri F 15

Dagens neverland

I denne utstillingen går vi inn i virkelighetens magiske skog. 18 modeller, 18 artefakter, ett kamera. Ludvig Rakeng Mpagi med god hjelp fra resten av blikkåpnerne, inviterte til utstillingen PETER PAN. Utstillingen viste 18 personligheter som mange unge ser opp til. Hver av dem er portrettert sammen med en gjenstand de selv har valgt, som forteller noe om hvem de er som person.

«Målet med utstillingen er å vise fram personer som mange ser opp til på tross av at de bryter med enkelte normer i samfunnet, eller med fasiten mange føler at de må følge. Peter Pan ville bli i den evige barndommen, men hvorfor må man bli i den evige barndommen når man lever i et så fint land som vi gjør? Dette er dagens Neverland» sier Ludvig Rakeng Mpagi om utstillingen.

Momentumutstillingen HOUSE OF COMMONS, er initiert av kurator Théo Mario Coppola. Den tar for seg temaer som felleskap, kollektivisme, personlige fortellinger, nylesning av historien, motstandsdyktighet, og naturen.

Sylinderpaviljongen, 2021 er et av tre temporære byggverk som er tegnet av S-AR arkitekter for House of commons. De tre verkene er varsomt plassert i landskapet på Alby. Sylinderpaviljongen står i hagen foran Galleri F 15,  -et sirkulært rom for kunst, aktiviteter, formidling og menneskemøter.

Mens de to andre paviljongene; Plattformpaviljongen og Trappepaviljongen er tegnet som arenaer for kunst, er Sylinderpaviljongen tegnet for å tas i bruk og aktiveres av folket under biennalen. Blikkåpnerne, som er ansatt som ungdomsambassadører for Galleri F 15 og Momentum var den første gruppen som aktiverte paviljongen, med Peter Pan-utstillingen som var deres avsluttende prosjekt i Blikkåpnerprogrammet.

Her kan du lese mer om hvordan Sylinderpaviljongen brukes som folkets arena under biennalen og hvem som kan bidra i Popup-programmet.