Sylinderpaviljongen (2021) er et av tre byggverk som er tegnet av S-AR arkitekter for Momentum 11 – HOUSE OF COMMONS. Utstillingen er initiert av kurator Théo-Mario Coppola og tar for seg temaene felleskap, motstand, natur og det kollektive. Herunder finner vi alternative fortellinger, nylesning av historien, politisk aktivisme og forvaltning av våre felles ressurser, lokalt og globalt.

Som et med formål om at den skal tas i bruk av lokalbefolkningen under biennalen. Den inviterer til utstillinger, arrangementer og opplevelser. Arkitekturen i seg selv inviterer til samhandling og fellesskap med sitt sirkulære rom med benker vendt mot midten. Rommet legger til rette for aktiviteter, menneskemøter og formidling. En liten platting innenfor den ene døråpningen kan brukes som scene.