Folkets arena

Galleri F 15 og Momentum søker deltakere til å aktivere Sylinderpaviljongen 2021, S-AR

Sylinderpaviljongen, 2021 er et av tre byggverk som er tegnet av S-AR arkitekter for Momentum 11 – HOUSE OF COMMONS. Sentralt plassert i hagen på Alby, står den klar til å aktiveres av ditt lag eller forening.

HOUSE OF COMMONS, er en utstilling initiert av kurator Théo Mario Coppola. Utstillingen tar for seg tema som felleskap, motstand, kollekstivisme og naturen. Herunder finner vi alternative fortellinger, nylesning av historien, politisk aktivisme og forvaltning av våre felles ressurser, lokalt og globalt.

Sylinderpaviljongen er tegnet med det formål at den skal tas i bruk og aktiveres av folket under biennalen. Arkitekturen i seg selv, med et sirkulært rom med benker i ring, inviterer til fellesskap og samhandling. Her er det lagt til rette for aktiviteter, menneskemøter og formidling. En liten platting innenfor den ene døråpningen innbyr til å brukes som en liten scene. Inni rommet har man kontakt med landskapet rundt. Man er både innendørs og ute på samme tid.

 

Som en del av formidlingen inviterer vi lokalbefolkningen til å delta med egne prosjekter og aktiviteter. Kanskje kan ditt lag eller forening bidra til formidlingen av House of commons ved å gjøre sylinderpaviljongen levende?

Det som kreves for å delta er at aktiviteten eller konseptet, kan passe inn under noen av temaene i House of commons.

Har du eller din forening et prosjekt å dele, en alternativ fortelling eller ønsker du å bruke rommet til en aktivitet som setter fokus på ditt fellesskap? Meld din interesse i resepsjonen på Galleri F 15 og. Momentum. våre resepsjonister tar imot kontaktinformasjon og en kortfattet prosjektbeskrivelse. Frist for å melde din interesse er 2. august.

Popup programmet varer frem til 10.oktober.

Her kan du se hvordan paviljongen ble aktivert av blikkåpnerne, som er ungdomsambassadører for Galleri F 15 og Momentum.

(Artikkelen er oppdatert 17.juli)