Galleri F 15 samarbeider med den kulturelle skolesekken i Viken om bestillingstilbudet SE EN UTSTILLING. Alle videregående skoler i Viken fylkeskommune kan bestille omvisning i løpet av skoleåret på Galleri F 15.

Kontakt: omvisning@gallerif15.no

Lokal skolesekk

Galleri F 15 samarbeider med lokale skoler i Moss for å bringe kunst til elevens skolehverdag. Ambisjonen er at studentene skal se og oppleve profesjonell kunst, samt møte profesjonelle kunstnere og formidlere.