Momentum 12

Kunstnerverksted med billedkunstner Stefan Schröder

2. apr 2023

Hjertelig velkommen til gratis kunstnerverksted for hele familien!

Tema som gjenbruk og transformasjon i kunsten er stikkord for verkstedet med billedkunstner Stefan Schröder.

Kunstneren har jobbet i mange år med et prosjekt som utforsker bruk av pappemballasje som sjablonger for tegninger og malerier. Hvor mye visuell informasjon kan hentes ut av en pakke med avocado, eller en sjokoladeeske?

Med enkle fargestifttegninger kan unge og voksne utforske den nærmest uendelige formrikdommen som ligger i ting vi har kontakt med hver eneste dag. Ta gjerne med egne pappemballasje eller materialer som kan omformes med hjelp av en overhead-prosjektor.

Før vi starter med å lage egne kunstverk ser vi sammen på utvalgte deler av utstillingen ABUNDANCE, hvor vi oppdager ulike former, gjenbruk og transformasjon av materialer.

Oppstart F 15 verksted
Kl.12.00
Kl.13.00
Kl.14.00

Om kunstneren

Stefan Schröder blir inspirert til å lage kunst i møtet med mennesker, steder og historier. Starten til nye verk betyr å lage en ramme hvor kunsten kan eksistere, men også å kappe bånd til rutiner, måten det har fungert tidligere.

Å utvikle prosjekter over lang tid er regelen i Schröders praksis. Det jobbes fremdeles med tegninger som er påbegynt for 20 år siden, likeså med fotografiske selvportretter som tas i jobbsammenhenger. Langtidssamarbeid er også nøkkelen i de mange deltakende prosjektene i de siste 25 år. Arbeidet med ungdommer gjennom Tenthaus sin kollektive praksis, hvor Schröder er en av grunnleggerne, fungerer best når prosjektene utvikler seg over lengre perioder. Det tar tid å lage rammer for en god dialog, et tillitsforhold og å samle energien. Tematisk er arbeidene både forankret i en abstrakt og en konkret og figurlig bildeverden. Samfunnsrelevante tema er fokus i arbeidet med deltakere og workshops. I slike møter inntar deltakerne en aktiv rolle under ideutvikling og utførelse av verkene.

Instagram: @stefanschroederl